Pokaż/Ukryj opcje strony

Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach

W dniach 5, 6 i 7 listopada oraz 6 i 7 grudnia 2012 r. w Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław odbędą się przedstawienia pod tytułem „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach”. Bajka ta jest adresowana do dzieci w wieku 6 – 10 lat. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego.

Przedstawienie teatralne jest wspaniałą formą nie tylko przekazywania młodej publiczności określonych treści pro przedsiębiorczych, ale też nawiązywania interakcji z widzami i umożliwienia im pomagania bohaterowi w podejmowaniu słusznych wyborów. Bohaterem „Bajki o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach” jest przedsiębiorczy chłopiec, którego cechuje:

  • aktywność i ekspansywność (stawianie sobie ambitnych celów dla osiągnięcia większych korzyści)
  • umiejętność oceny ryzyka i gotowość do jego podjęcia
  • umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia
  • dostrzeganie szans i ich wykorzystywanie
  • innowacyjność (wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń).

Tytułowy przedsiębiorczy Janek, dzięki pomocy czarodziejskiego ptaka, uczy się, podejmuje wyzwania i chwyta okazje. Dzięki swej pracowitości i konsekwencji w działaniu osiąga sukces. Kiedy rodzina Janka znajdzie się w obliczu wielkiego nieszczęścia, tylko on jeden będzie w stanie powstrzymać katastrofę.

Przedstawienie, objęte dofinansowaniem ze środków Narodowego Banku Polskiego, stanowi kolejny komponent jedynego w Polsce Programu „Edukacja Przedsiębiorczości”, realizowanego przez wrocławski magistrat. Autorzy pomysłu w niekonwencjonalnej, ciekawej i dynamicznej formie, pragną zaszczepić najmłodszym odbiorcom postawy przedsiębiorcze oraz świadomość konsumencką.

Postawy te powinny być rozwijane od najmłodszych lat i traktowane jako potencjał wiedzy, gwarantujący w przyszłości większą zdolność do samodzielnego myślenia, oceny sytuacji i podejmowania trafnych decyzji. Oznacza to między innymi odporność na manipulacje, umiejętność zweryfikowania „obiegowych mądrości” oraz unikanie ofert i sytuacji, które mogą stworzyć ryzyko utraty pieniędzy.

Istotnym przekazem przedstawienia jest przestroga przed lekkomyślnym zaciąganiem zobowiązań finansowych, zwłaszcza z niepewnych źródeł. Celem przedsięwzięcia ma być też próba zmiany postrzegania kredytu czy pożyczki jako remedium na wszelkie kłopoty finansowe. Wydaje się to szczególnie istotne w chwili, gdy niektóre przekazy reklamowe przedstawiają zaciągnięcie zobowiązania finansowego jako sposób na beztroskie życie, a nie obciążenie, które kiedyś trzeba będzie spłacić i to z odsetkami. Świadomość tego faktu leży u podstaw zachowania bezpieczeństwa finansowego i unikania spirali zadłużenia.

Więcej informacji o przedstawieniu:

Artenes Wrocławski Teatr Edukacji tel. 71 716 42 31, e-mail: biuro@artenes.pl