Pokaż/Ukryj opcje strony

ABC bankowości, czyli z bankiem na Ty

W czerwcu 2012 roku ruszyła kolejna edycja projektu „ABC bankowości, czyli z bankiem na Ty". W ramach programu powstanie cykl 10 publikacji 4-stronicowych, które będą się ukazywać od lipca do grudnia 2012 r. na łamach tygodnika „Przegląd".

Celem projektu, realizowanego w czasie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej osób powyżej 60 roku życia oraz zwiększenie świadomości czytelników na temat:

  • oferty produktów i usług bankowych dostosowanych do potrzeb osób starszych,
  • konieczności wsparcia, pomocy i współpracy międzypokoleniowej przy rozwiązywaniu problemów osób starszych w dostępie do produktów i usług finansowych,
  • zarządzania budżetem domowym przez osoby starsze,
  • likwidowania przeszkód utrudniających osobom starszym korzystanie z obrotu bezgotówkowego,
  • Uniwersytetów Trzeciego Wieku i ich roli w zwiększaniu poziomu wiedzy przez osoby starsze w zakresie finansów, przedsiębiorczości i bankowości.

Projekt „ABC bankowości, czyli z bankiem na Ty", realizowany przez Towarzystwo Wydawnicze i Literackie Sp. z o.o. wydawcę tygodnika „Przegląd", został dofinansowany ze środków NBP.