Pokaż/Ukryj opcje strony

Rozdroża gospodarcze w Rzeczpospolitej

Stabilność systemu finansowego, zagrożenia inflacyjne oraz blaski i cienie globalizacji to tematy, które będą poruszane w dzienniku Rzeczpospolita w ramach cyklu „Rozdroża gospodarcze”.

Projekt, w ramach którego powstanie 16 dodatków edukacyjnych dofinansowanych ze środków NBP, będzie realizowany od sierpnia do grudnia 2011 r.

Celem projektu jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy ekonomicznej Polaków, wyjaśnienie zjawisk i mechanizmów ekonomicznych, które rządzą krajową i światową gospodarką. Cykl „Rozdroża Gospodarcze” będzie traktował m.in. o problemach stabilności polskiego i światowego systemu finansowego, źródłach zagrożeń m.in. inflacyjnych, sprawach nadzoru nad rynkami. Temat w kontekście powszechnej dyskusji o kryzysie ekonomicznym, wydaje się szczególnie aktualny.

Ponadto dodatki będą nawiązywały swą tematyką do stale aktualnych i budzących emocje, kwestii wprowadzenia euro, szczególnie w kontekście spełnienia kryteriów z Maastricht. Poruszona zostanie także problematyka dotycząca rozwoju obrotu bezgotówkowego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.