Pokaż/Ukryj opcje strony

Moje Finanse 2011

Realizowana w 2011 r. VIII edycja projektu „Moje Finanse” ma na celu wspieranie edukacji finansowej w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.

Od roku szkolnego 2002/2003 we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych edukacja ekonomiczna odbywa się w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez korzystania z usług bankowych i finansowych. Skutki braku przezorności i wiedzy na temat różnych możliwości lokowania i pozyskiwania pieniędzy mogą mieć poważne konsekwencje.

Podstawowym celem programu „Moje finanse” – uzupełniającego i rozszerzającego obowiązkowy program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości jest wyposażenie uczniów w wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze znajomością i stosowaniem zasad funkcjonowania sektora finansowego - w szczególności bankowego a także znajomością sposobów planowania i inwestowania oraz umiejętności zarządzania finansami osobistymi. Program „Moje finanse” odpowiada na zapotrzebowanie szkół nie tylko zapewniając profesjonalny pakiet dydaktyczny nauczycielom pracującym w placówkach objętych programem, szkolenia przygotowujące ich do wykorzystania tych materiałów i prowadzenia zajęć z uczniami, ale także oferując całoroczne konsultacje wspierające nauczyciela w realizacji programu w szkole.

Strona projektu:
http://moje-finanse.junior.org.pl/pl