Pokaż/Ukryj opcje strony

Finał IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

W czwartek 1 grudnia 2011 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego podczas uroczystej gali zostały ogłoszone wyniki IV edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Kapituła Konkursu, którą tworzy siedmiu profesorów – uznanych specjalistów w dziedzinie ekonomii, przyznała nagrody i wyróżnienia siedmiorgu absolwentom następujących uczelni: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Na tegoroczną edycję Konkursu wpłynęło 90 prac z kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Polsce. Warunkiem uczestnictwa było obronienie pracy na uczelniach na terenie Polski w terminie między 1 stycznia a 31 grudnia 2010 r.


Lista laureatów Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych:

II Nagroda w wysokości 7 000 zł: Pan Grzegorz Wesołowski za pracę Polityka monetarna wobec cen aktywów: uwarunkowania, kontrowersje, praktyka; Szkoła Główna Handlowa, promotor: prof. dr hab. Andrzej Sławiński

II Nagroda w wysokości 7 000 zł: Pan Przemysław Włodarczyk za pracę Stabilność fiskalna gospodarki – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995-2009; Uniwersytet Łódzki, promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

III Nagroda w wysokości 5 000 zł: Pani Agata Miśkowiec za pracę Antycypacyjna polityka pieniężna na przykładzie reguły Taylora; Szkoła Główna Handlowa, promotor: dr Michał Brzoza-Brzezina

Wyróżnienie w wysokości 2 250 zł: Pan Marcin Czaplicki za pracę Zagrożenie boomem kredytowym w obliczu przystąpienia Polski i innych krajów członkowskich UE do strefy euro; Szkoła Główna Handlowa, promotor: prof. dr hab. Andrzej Sławiński

Wyróżnienie w wysokości 2 250 zł: Pan Miłosz Janik za pracę Kryzys na amerykańskim rynku kredytów subprime i jego implikacje dla gospodarek wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor: dr Krystyna Czepielewska-Kałka

Wyróżnienie w wysokości 2 250 zł: Pani Marta Karaś za pracę Monetary policy in the face of global financial crisis 2007-2009 (Polityka monetarna w obliczu światowego kryzysu finansowego 2007-2009); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Wyróżnienie w wysokości 2 250 zł: Pani Karolina Tura za pracę Prognozowanie inflacji w Polsce w latach 1999-2009; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!