Pokaż/Ukryj opcje strony

Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły? część III

Spotkaniem z przedstawicielami rad rodziców poznańskich szkół 13 czerwca 2011 r. rozpoczął się cykl czterech szkoleń, organizowanych w ramach III edycji współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski projektu „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?”.

Celem projektu są warsztaty dla grupy przedstawicieli rad rodziców z czterech województw. Uczestnicy spotkań (przedstawiciele rad rodziców) zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące skutecznego poszukiwania źródeł finansowania, pozyskiwania środków i gospodarowania nimi oraz swobodnego posługiwania się przepisami i pojęciami z zakresu prawa finansowego.

Dotychczasowe doświadczenie pokazało, że najskuteczniejszą metodą przyswajania przepisów prawa i rozmaitych procedur jest metoda studium przypadku. Uczestnicy analizują konkretne, wzięte z życia sytuacje i podczas dyskusji w grupach uczą się znajdować określone przepisy prawne a także właściwie je interpretować.

Dodatkowo w obecnej edycji projektu przygotowana zostanie grupa trenerów rodzicielskich, którzy w przyszłości będą wspierać dotychczasowych trenerów fundacji w przekazywaniu wiedzy członkom rad rodziców.