Pokaż/Ukryj opcje strony

Wyniki IX edycji konkursu na pracę pisemną

W dniu 10 czerwca 2010 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników IX edycji konkursu na pracę pisemną organizowanego przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Serwisem Antyplagiatowym Plagiat.pl Sp. z o.o. i pod patronatem medialnym gazety codziennej "Dziennik Gazeta Prawna" i "Gazety Szkolnej".

Celem konkursu na pracę pisemną jest zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy w zakresie ekonomii i kształtowania umiejętności praktycznego jej wykorzystania, a także zachęcenie dyrekcji oraz nauczycieli do wdrażania w nauczaniu szkolnym elementów ekonomii i umiejętności praktycznych ułatwiających funkcjonowanie uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do Muzeum Ziemi w Warszawie, gdzie miała miejsce uroczystość, zaproszeni zostali laureaci konkursu oraz opiekunowie merytoryczni ich prac.

Komisja Oceniająca, złożona z: prof. Krzysztofa Opolskiego - Przewodniczącego (NBP), Piotra Skwiecińskiego (NBP), Ewy Bobińskiej (Ośrodek Rozwoju Edukacji), Beaty Łuba-Krolik (Ośrodek Rozwoju Edukacji), Stanisława Koczota (Dziennik Gazeta Prawna), Urszuli Nowak (Gazeta Szkolna), miała niełatwe zadanie wyłonienia 6 najlepszych esejów w kategorii "Gimnazja" spośród 270 prac oraz 6 najlepszych esejów w kategorii "Szkoły ponadgimnazjalne" spośród 171 nadesłanych prac. Łącznie wpłynęło 745 prac, jednak tylko 441 spełniało wymogi formalne.

Uczniowie szkół gimnazjalnych zmierzyli się w tym roku z tematem „Historia pieniądza papierowego na ziemiach polskich", zaś uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zastanawiali się nad tematem „Rola pieniądza zastępczego na ziemiach polskich i jego znaczenie w gospodarce państwa w XIX i XX wieku".

Nagrodami w konkursie były czeki pieniężne na zakup sprzętu komputerowego lub RTV oraz pokrycie opłat za uczestnictwo w kursach językowych, a także aparaty cyfrowe, publikacje na tematy ekonomiczne i drobne upominki rzeczowe. Nauczycielom laureatów, którzy udzielali im pomocy merytorycznej i formalnej w konkursie również przyznano nagrody pieniężne.

Poniżej zamieszczamy listę laureatów:

W kategorii: Gimnazja:

I miejsce otrzymała Manuela Rosołek, uczennica Gimnazjum nr 2 w Kłodawie, praca napisana pod opieką nauczycielki Dagmary Rosołek.

II miejsce otrzymała Anna Szymańska, uczennica Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Mysłowicach, praca napisana pod opieką nauczycielki Sylwii Plewy.

III miejsce otrzymała Sylwia Bodes, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Chojnowie, praca napisana pod opieką nauczycielki Elżbiety Sołtysiak.

Wyróżnienia otrzymali:

Małgorzata Duszyńska, uczennica Samorządowego Gimnazjum
w Podgajach, praca napisana pod opieką nauczycielki Marii Moskal.

Aleksandra Dziedzic, uczennica Gimnazjum Nr 25 im. Gen. Hauke-Bosaka w Kielcach, praca napisana pod opieką nauczycielki Grażyny Malejka-Zając.

Dominika Pacia, uczennica Gimnazjum w Dłużcu, praca napisana pod opieką nauczycielki Urszuli Latacz.

 

W kategorii: Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce otrzymała Paulina Wawrzyniak, uczennica Technikum Informatycznego w Grodzisku Wielkopolskim, praca napisana pod opieką nauczycielki Krystyny Kosickiej.

II miejsce otrzymała Agata Krzak, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Okrana
w Sadownem, praca napisana pod opieką nauczycielki Elżbiety Wrzosek.

III miejsce otrzymał Łukasz Ciejowski, uczeń Technikum nr 2 w Starachowicach, praca napisana pod opieką nauczyciela Sławomira Gwardysia.

Wyróżnienia otrzymali:

Sonia Telus, uczennica Technikum Ekonomicznego we Wschowie, praca napisana pod opieką nauczycielki Aliny Peplińskiej.

Kacper Szlachcic, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, praca napisana pod opieką nauczycielki Iwony Szypuła.

Beata Myrt, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, praca napisana pod opieką nauczycielki Mirosławy Ryś.