Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Narodowy Bank Polski ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Organizator: NBP
Partner Naukowy: Prezes PAN
Patroni medialni: Rzeczpospolita, Newsweek, Forbes, Polskie Radio Online, TV Biznes
Patron internetowy: NBPortal.pl
Współpraca: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Polska Przedsiębiorcza

Celem Konkursu za najlepszą pracę magisterską jest wzbudzenie zainteresowania studentów tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu tzn. w terminie 1.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

NAGRODY:
Pierwsza nagroda: 10 000 złotych
Druga nagroda: 7 000 złotych
Trzecia nagroda: 5 000 złotych
Dwa wyróżnienia w wysokości 3 000 złotych

TERMIN:
Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2010 roku.
Prace mogą zgłaszać autorzy oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów.  

Wyniki zostaną opublikowanie na stronie w dniu 18 października 2010 r. około godz. 17:00.