Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBPza najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

Narodowy Bank Polski II edycja konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Organizator: NBP
Partner Naukowy: Prezes PAN
Patroni medialni: Rzeczpospolita, Newsweek, Forbes, Polskie Radio Online, TV Biznes
Patron internetowy: NBPortal.pl
Współpraca: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Polska Przedsiębiorcza

CEL KONKURSU

Wyłonienie najlepszych prac w dwóch kategoriach: najlepsza praca doktorska oraz najlepsza praca habilitacyjna z zakresu makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac na podstawie których nadano stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia konkursu tzn. w terminie 1.01.2008 r. – 31.12.2009 r.

 NAGRODY
Kategoria praca doktorska: Kategoria praca habilitacyjna:
Pierwsza nagroda: 25 000 złotych  Pierwsza nagroda: 50 000 złotych
Trzy wyróżnienia
w wysokości 10 000 złotych
Trzy wyróżnienia
w wysokości 20 000 złotych

TERMIN

Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2010 roku.

Prace mogą zgłaszać autorzy oraz uczelnie oraz promotorzy i recenzenci za zgodą autorów.

Wyniki zostaną opublikowanie na stronie w dniu 18 października 2010 r. około godz. 17:00.