Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs o Nagrodę im. Władysława Grabskiego 2010

Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Prasowa oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich serdecznie zapraszają do udziału w VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Władysława Grabskiego. Nagrody przyznawane są za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w 2009 r. w prasie ogólnopolskiej i lokalnej (zarówno te, które opublikowano w druku, jak też internecie) oraz audycje radiowe i programy telewizyjne. NBP pragnie w ten sposób uhonorować dziennikarzy, którzy przyczyniają się do lepszego zrozumienia gospodarki rynkowej.

Laureat Nagrody im. Władysława Grabskiego otrzyma
nagrodę pieniężną w wysokości 40 000 złotych,
a wyróżnieni w konkursie otrzymają po 10 000 złotych.

Dodatkowo Kapituła może przyznać nagrodę honorową Prezesa NBP dla redakcji, która w szczególny sposób przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Ponadto do dziesięciu wyróżnionych dziennikarzy będzie mogło wziąć udział w szkoleniowych wyjazdach studyjnych do Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie.

Zgłoszenia do Nagrody mogą wysyłać dziennikarze lub redakcje do 21 maja 2010 roku na adres:
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw

Ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Nagroda im. Władysława Grabskiego.

Partnerzy:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Polska Agencja Prasowa