Pokaż/Ukryj opcje strony

Finał Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

W poniedziałek, 18 października 2010 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego podczas uroczystej gali zostały ogłoszone wyniki III edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych oraz II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP z najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych .

Kapituła konkursu obradowała w składzie:

Prof. Alojzy Nowak - Przewodniczący Kapituły, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Prof. Adam Glapiński – Członek Rady Polityki Pieniężnej,
Prof. Andrzej Kaźmierczak - Członek Rady Polityki Pieniężnej,
Prof. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Prof. Jerzy Nowakowski - Szkoła Główna Handlowa,
Prof. Jerzy Osiatyński – Doradca Prezydenta RP oraz Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk,


Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych:


II Nagroda: Juliusz Jabłecki, “Endogeneity of money: elements of theory, institutional setup and empirical evidence” – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

II Nagroda: Anna Paluszkiewicz, „Polska w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej – argumenty za i przeciw członkostwu”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

III Nagroda: Piotr Malec, „Skandynawski model dobrobytu – upadek czy adaptacja?”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Wyróżnienie: Tadeusz Woś, „Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Wyróżnienie: Michał Zasadzki, „Wpływ funkcjonowania przemysłu hazardowego na gospodarkę lokalną ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej


Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych:


I Nagroda: Urszula Mrzygłód, „Kształtowanie zintegrowanego rynku kapitałowego Unii Europejskiej” – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Wyróżnienie: Stanisław Cichocki
, „Rozmiary „szarej strefy” w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995-2006” – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Wyróżnienie: Zbigniew Dokurno, „Teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego – próba systematyzacji i krytycznej analizy”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Wyróżnienie: Mariusz Próchniak, „Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005” – Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej


Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych:


Wyróżnienie: Ryta Iwona Dziemianowicz
, „Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa” – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wyróżnienie: Michał Majsterek, „Wielowymiarowa analiza kointegracyjna
w ekonomii” – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wyróżnienie: Edyta Rudawska, „Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa” – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Wyróżnienie: Helena Żukowska, „Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy (przykład Rosji po 1990 roku)” – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!