Pokaż/Ukryj opcje strony

Z euro za pięć dwunasta

Głównym celem projektu „z EURO – za pięć dwunasta” realizowanym przez Radio Plus, jest przekazanie możliwie pełnej informacji na temat pojawienia się w Polsce wspólnej waluty Unii Europejskiej, naświetlenie spodziewanych korzyści nie tylko ekonomicznych ale i ogólnoludzkich, poznania historii wprowadzenia strefy euro i dlaczego tak się stało.

Kampania edukacyjna „z EURO - za pięć dwunasta” zaprojektowana została dzięki aplikacji pozwalającej na profesjonalne i skuteczne planowanie czasu antenowego. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano pakiet dziesięciu audycji, z której każda dotyczyć ma innego zagadnienia związanego z wejściem eurowaluty. Każda z mini audycji, trwającej ok. 3 minut ma mieć charakter wywiadu reporterskiego z ekspertem wskazanym przez NBP, i będzie emitowana codziennie przez dwa tygodnie, w porze wskazanej w tytule ‘…za piec dwunasta’. Dodatkowo, w ramach otwarcia i podsumowania cyklu audycji zaplanowano udział w dwóch audycjach publicystycznych, emitowanych zawsze po godzinie 21., pt. „Twarzą w Twarz”, w której cechą charakterystyczną jest starcie poglądów, racji i spojrzeń reprezentowanych przez przedstawicieli różnych opcji oraz nieuciekanie od problematycznych pytań, stanięcie z nimi „oko w oko”.

 Emisja cyklu audycji a także towarzysząca jej kampania informacyjna w sieci Radia Plus to ukazanie pozytywnej perspektywy wynikającej ze zjednoczenia kontynentu, obiektywnego naświetlenia sytuacji bieżącej i próby zarysowania możliwych 4 scenariuszy w przyszłości. Chodzi o to, by słuchacze mogli samodzielnie powziąć przekonanie, że zarówno ze względu na doświadczenia historyczne, aktualna sytuacje ekonomiczna oraz co dla nas najważniejsze, również ze względu na obowiązek wierności Ewangelii, nie można wyłączać się z głównego nurtu życia świata. Rozgłośnia chce tłumaczyć kolejne cele zjednoczenia Europy by minimalizować ewentualne obawy. Radio Plus jest doskonałym nośnikiem informacji, dzięki któremu możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy otwartych na edukacje jest większa.