Pokaż/Ukryj opcje strony

W drodze do euro

Biorąc pod uwagę potrzebę poszerzania świadomości społecznej na temat wpływu euro na polską gospodarkę oraz na finanse każdego Polaka, redakcja Parkietu wspólnie z NBP przygotowała dodatki tematyczne, które były dołączane do całego nakładu dziennika.

Głównym celem jaki przyświecał redakcji podczas realizacji projektu było przekazywanie obywatelom wiedzy o gospodarce Unii Europejskiej i jej rozwoju po wprowadzeniu wspólnej waluty, a co za tym idzie ułatwienie instytucjom finansowym procesu wdrożenia nowego systemu walutowego a także przygotowanie polskiego społeczeństwa do przyjęcia nowej waluty.

Główną przyczyną obaw i niepewności związanych z wprowadzeniem nowej waluty jest strach przed nieznanym. „Parkiet” publikując cykl dodatków zamierza w istotny sposób przybliżyć polskiemu społeczeństwu zagadnienia związane z euro a także usystematyzować wiedzę, którą już posiadają. Czytelnicy po zapoznaniu się z treścią dodatku będą wiedzieli jakie korzyści oraz jakie niebezpieczeństwa wiążą się z przyjęciem wspólnej waluty.

Aby zrealizować założony cel redakcja „Parkietu” przygotowała osiem specjalnych dodatków tematycznych o objętości 4 stron redakcyjnych każdy, które ukazywały się w cyklach tygodniowych począwszy od 15 października do 3 grudnia 2009 roku. Dodatkowo stworzony został serwis internetowy w ramach Parkiet.com, w którym dostępne są artykuły pochodzące z dodatków.