Pokaż/Ukryj opcje strony

Polska droga do euro

Projekt „Polska droga do euro” realizowany przez Tygodnik Solidarność ma przybliżyć społeczeństwu, w tym szczególnie członkom NSZZ Solidarność problematykę związaną z walutą euro, dostarczyć rzetelnej wiedzy ekonomicznej.

Projekt ma charakter informacyjno-edukacyjny i kierowany będzie do osób pracujących, w dużej mierze wykonujących pracę fizyczną. Redakcja Tygodnika jest przekonana, że dzięki przystępnemu językowi wyjaśni mechanizmy wprowadzania nowej waluty europejskiej w formie rzetelnej informacji popartej bogatymi przykładami i wypowiedziami ekspertów. Dzięki projektowi istotna grupa społeczeństwa otrzyma w formie rzetelnie przygotowanych wkładek edukacyjnych informacje dotyczące euro.

Realizacja projektu będzie następowała poprzez cykliczne wydawnictwo edukacyjne o następującej tematyce:
  • przedstawienie historii waluty europejskiej i jej charakterystykę;
  • proces wprowadzania wspólnej waluty w poszczególnych państwach;
  • zalety i potencjalne zagrożenia związane ze zmianą waluty i po jej wprowadzeniu, np. w obszarze cen i płac;
  • obrona konsumenta przed niekorzystnymi skutkami wymiany polskiej waluty na euro;
  • skutki wprowadzenia euro dla pracowników, pracodawców, emerytów i rencistów oraz stanowiska partnerów społecznych;
  • euro jako czynnik wzrostu PKB kreujący handel i inwestycje.
Ponadto pokazane zostaną na przykładzie innych państw skutki wprowadzenia wspólnej waluty, ze szczególnym uwzględnieniem grup, które reprezentują czytelnicy „Tygodnika Solidarność”.
 
W ramach projektu informacyjno-edukacyjneg przewiduje się opracowanie i publikacje wkładek edukacyjnych o rozmiarze 2 kolumnowym przygotowywanych i redagowanych przez zespół redakcyjny „Tygodnika Solidarność’’ we współpracy z NBP oraz specjalistami innych, a zbieżnych dziedzin. Przedmiotowe wkładki będą każdorazowo awizowane na łamach „Tygodnika Solidarność”. W realizacji projektu zakłada się łącznie 12 wkładek informacyjno – edukacyjnych o rozmiarze ok. 11 tys. znaków każda.