Pokaż/Ukryj opcje strony

Wyniki Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

W poniedziałek, 26 października 2009 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego podczas uroczystej gali zostały ogłoszone wyniki II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP z najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

W tym roku z uwagi na wysoki poziom nadesłanych prac magisterskich  nagrody otrzymało aż sześciu absolwentów.

Kapituła konkursu obradowała w składzie:

  • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Prof. dr hab. Mirosław Pietrewicz, Członek Rady Polityki Pieniężnej,
  • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Członek Rady Polityki Pieniężnej,
  • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, Szkoła Główna Handlowa,
  • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Spośród prac magisterskich najwyższej oceniona została praca zatytułowana "Reguły fiskalne i czynniki jednorazowe a stan finansów publicznych". Jej autorowi, panu Marcinowi Kitala, absolwentowi Szkoły Głównej Handlowej Kapituła przyznała pierwszą Nagrodę Prezesa NBP. 

Drugą nagrodę otrzymała pani Hanna Samaryna, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę zatytułowaną "Przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania deflacji w Japonii w latach 1990-2005".

Kapituła przyznała trzy równorzędne trzecie nagrody:

  • panu Piotrowi Żukowskiemu absolwentowi Uniwersytetu Warszawskiego za pracę "Zmiany produktywności pracy w nowych krajach członkowskich UE a problemy w spełnieniu przez te kraje kryteriów konwergencji. Analiza efektu Balassy-Samuelsona ze szczególnym uwzględnieniem Polski",
  • panu Piotrowi Orłowskiemu, absolwentowi  Szkoły Głównej Handlowej za pracę "Ekonometryczna weryfikacja wybranych hipotez mikrostruktury rynku finansowego na GPW",
  • pani Annie Stockiej, absolwentce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę "Zintegrowany nadzór finansowy wobec rozwoju współczesnych rynków finansowych".

Dodatkowo wyróżniona została praca zatytułowana "Efekty cenowe wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego krajów strefy euro" autorstwa pani Karoliny Konopczak, absolwentki Szkoły Głównej Handlowej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!