Pokaż/Ukryj opcje strony

Euro dla farmerów

Głównym celem projektu „Nasza droga do euro” jest edukacja rolników w zakresie tematyki związanej z wprowadzeniem euro. Od sierpnia br. czytelnicy dwutygodnika Farmer dowiadują się m.in. o przyszłym wstąpieniu Polski do strefy euro, o korzyściach z tego wynikających oraz jak wspólna waluta może wpływać na skutki dekoniunktury w gospodarce światowej, jak przebiega ten proces w innych krajach a także jakie są przesądy i często powielane euro-fakty i mity.

W celu realizacji projektu redakcja Farmera przygotuje 6 wkładek edukacyjnych, które będą poruszały następujące tematy:

  • Korzyści z przyjęcia euro.
  • Kryteria konwergencji nominalnej i realnej-perspektywa Polski.
  • Na ile wspólna europejska waluta chroni przed skutkami dekoniunktury w gospodarce światowej?
  • Rola polityki fiskalnej a możliwości szybkiego wprowadzenia euro.
  • Hiszpania, Słowacja i Polska w drodze do euro.
  • Koszty społeczne wprowadzenia euro-fakty i mity.
Odbiorcą projektu jest ogólnie rozumiana społeczność rolnicza posiadająca duże obszary rolnicze, prowadząca szeroko zakrojoną działalność rolniczą i pozarolniczą. Jednocześnie jest to grupa, która wymaga pogłębionej, wolnej od „przesądów”, manipulowanych gier rynkowych, edukacji ekonomicznej w zakresie tematyki związanej z wprowadzeniem wspólnej waluty europejskiej. Rolnicy są grupą, która często pyta o euro i jest sceptyczna, co jak podkreślają sami, często wynika z braku dostępu do rzetelnej wiedzy. Magazyn Farmer stara się wypełnić tę niszę.