Pokaż/Ukryj opcje strony

Euro w kryzysie

Światowy kryzys finansowy i duże wahania kursu walutowego złotego w stosunku do euro i innych walut, przyjęcie przez rząd „mapy drogowej” wprowadzenia euro w Polsce, coraz głębsze analizy i badania eksperckie dotyczące wspólnej waluty europejskiej, uczyniły temat euro jednym z ważniejszych w polskiej debacie publicznej. Projekt „Euro w kryzysie” realizowany przy współpracy z Gazetą Prawną ma przybliżyć czytelnikom zarówno wyzwania, szanse oraz niebezpieczeństwa jakie w obecnym stanie naszej gospodarki wiążą się z przyjęciem euro. Projekt skoncentrowany jest na pokazaniu procesu, który czeka Polskę w związku z przyjęciem euro w aktualnej sytuacji gospodarczej.

Gazeta Prawna za główne cele projektu stawia:

  • Prezentację aspektów prawnych i proceduralnych związanych z przyjęciem euro przez Polskę.
  • Przybliżenie czytelnikom szans, wyzwań oraz niebezpieczeństw, jakie w obecnym stanie gospodarki Polski wiążą się z akcesją do strefy euro.
  • Analizę potencjalnych kosztów integracji monetarnej z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów prywatnych.
  • Dyskusję ekspercką w serwisie forsal.pl - analizę skutków różnych scenariuszy przyjęcia euro przez Polskę i wybór najlepszych scenariuszy.
  • Prezentację wyników komentarzy eksperckich dotyczących wprowadzenia euro w Polsce.
W celu zwiększenia interakcji z internautami zainteresowanymi tematyką euro, Gazeta Prawna przygotuje cykl 10 czatów z udziałem ekspertów NBP, Gazety Prawnej oraz Forsal.pl. Będzie to kluczowy element projektu. Dla wzmocnienia zasięgu przekazu informacji po każdych dwóch czatach na łamach Gazety Prawnej ukaże się dwustronicowy dodatek.
 
Integralnym elementem projektu będzie serwis umiejscowiony na stronach www.forsal.pl dodatku finansowego Gazety Prawnej. Serwis ten poświęcony będzie szansom wprowadzenia euro i zawierał będzie publikacje, wypowiedzi ekspertów (także NBP), wywiady, a także infografiki, zdjęcia, materiały video, relacje i zapisy  chatów, news room, sondy oraz artykuły  wcześniej publikowane na łamach Gazety Prawnej i Forsalu.pl  związane z  tematem euro.
 
Głównym odbiorcą projektu „Euro w kryzysie” są osoby dorosłe, głównie pracownicy i kadra zarządzająca firm oraz właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to grupa wiekowa 25+, w dużej mierze posiadająca wiedzę ekspercką i śledząca ważne wydarzenia w gospodarce. Dla tej grupy – informacje dotyczące prawnych i ekonomicznych aspektów przyjęcia euro w Polsce mają istotne znaczenie w kontekście planowanej działalności.