Pokaż/Ukryj opcje strony

VI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Trwa VI edycja Programu Stypendiów Pomostowych. 1 października 2007 1118 stypendystów rozpoczęło studia na 101 uczelniach w ramach VI edycji Programu Stypendia Pomostowe. Program skierowany był do maturzystów 2007 roku ze wsi i małych miast, głównie z terenów byłych ppgr. Stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie zostały przyznane na pierwszy rok nauki i są wypłacane przez 10 miesięcy.

Fundatorami stypendiów są:

  • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW),
  • Narodowy Bank Polski (NBP),
  • Fundacja PZU,
  • Fundacja BRE Banku,
  • Fundacja Grupy TP,
  • Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego,
  • Akademia Szkoleń i Kompetencji,
  • Fundacja Wspomagania Wsi,
  • a także koalicja 72 lokalnych organizacji pozarządowych (II segment oraz IV segment) współpracujących z Fundacją im. Stefana Batorego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz pozyskanych do udziału w Programie w ramach akcji "Dyplom z Marzeń".


Program jest realizowany przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych (ANR).

Na realizację VI edycji Programu Fundatorzy zgromadzili łącznie 4,9 miliona złotych.

Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Program był realizowany w czterech segmentach:

Segment I - adresowany do młodzieży z rodzin byłych pracowników ppgr. W szóstej edycji przyznano 674 stypendiów ufundowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundację PZU, Fundację BRE Banku, Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademię szkoleń i Kompetencji przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych.

Segment II - adresowany do młodzieży, która otrzymywała w szkole średniej stypendia z lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w Programie. W VI edycji przyznano 313 stypendiów ufundowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski oraz koalicję 51 lokalnych organizacji pozarządowych rekomendowanych przez Fundację im. Stefana Batorego i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacje pozarządowe sfinansowały 30 % kosztów stypendiów.

Segment III - adresowany do młodzieży uczestniczącej w programach edukacyjnych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będący wspólnym przedsięwzięciem PAFW, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Nidzkiej Fundacji Rozwoju "Nida". Stypendia ufundowane zostały przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W III segmencie przyznano 29 stypendiów.

Segment IV - który został włączony do Programu w V edycji, jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i 21 lokalnych organizacji pozarządowych wyłonionych do udziału w Programie w drodze konkursu w ramach akcji "Dyplom z Marzeń". Skierowany jest do młodzieży z małych miast i wsi, rekomendowanej przez te organizacje. W ramach IV segmentu, przyznano 102 stypendia.

Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, założona w 1991 przez Polsko - Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Skarb Państwa, blisko współpracująca z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Program jest otwarty dla wszystkich, którym zależy na awansie edukacyjnym młodzieży z małych miast i wsi i którzy pragną włączyć się do tej inicjatywy.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu oraz listę stypendystów VI edycji można znaleźć na stronie internetowej Programu www.stypendia-pomostowe.pl oraz w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - administratora programu, tel.: (042) 632 59 91, fax: (042) 630 27 81, e-mail: fep@fep.lodz.pl

 

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH - WRĘCZENIE STYPENDIÓW DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW