Pokaż/Ukryj opcje strony

V edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2006/2007

Trwa V edycja Programu Stypendiów Pomostowych. 1 października 2006 r. 1147 stypendystów rozpoczęło studia na 109 uczelniach w ramach V edycji Programu Stypendia Pomostowe. Program skierowany był do maturzystów 2006 roku ze wsi i małych miast, głównie z terenów byłych ppgr. Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie zostały przyznane na pierwszy rok nauki i są wypłacane przez 10 miesięcy.

Fundatorami stypendiów są:

  • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,
  • Narodowy Bank Polski,
  • Fundacja PZU,
  • Fundacja BRE Banku,
  • Fundacja Grupy TP,
  • Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego,
  • Bank Pocztowy S.A.,
  • Fundacja Wspomagania Wsi,

a także koalicja lokalnych organizacji pozarządowych (II segment oraz IV segment) współpracujących z Fundacją im. Stefana Batorego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych.

Na realizację V edycji Programu Fundatorzy zgromadzili łącznie 4,6 miliona złotych.

Program jest administrowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).

Program jest realizowany w czterech segmentach:

Segment I - adresowany do młodzieży z rodzin byłych pracowników ppgr. W piątej edycji przyznano 806 stypendiów ufundowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundację PZU, Fundację BRE Banku, Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego, Bank Pocztowy S.A przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych.

Segment II - adresowany do młodzieży, która otrzymywała w szkole średniej stypendia z lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w Programie. W V edycji przyznano 110 stypendiów ufundowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski oraz koalicję 22 lokalnych organizacji pozarządowych rekomendowanych przez Fundację im. Stefana Batorego i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacje pozarządowe sfinansowały 30 % kosztów stypendiów.

Segment III - adresowany do młodzieży uczestniczącej w programach edukacyjnych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będący wspólnym przedsięwzięciem PAFW, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Nidzkiej Fundacji Rozwoju "Nida". Stypendia ufundowane zostały przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W III segmencie przyznano 29 stypendiów.

Segment IV - który został włączony do Programu w V edycji, jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dziennika Rzeczpospolita oraz 49 lokalnych organizacji pozarządowych wyłonionych do udziału w Programie w drodze konkursu w ramach akcji "Dyplom z Marzeń". Skierowany jest do młodzieży z małych miast i wsi, rekomendowanej przez te organizacje. W ramach IV segmentu, przyznano 202 stypendia.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu oraz listę stypendystów V edycji można znaleźć na stronie www.fep.lodz.pl Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - administratora programu, tel.: (042) 632 59 91, fax: (042) 630 27 81, e-mail: fep@fep.lodz.pl