Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs na pracę pisemną VI edycja

W środę 20 czerwca 2007 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników VI edycji konkursu na pracę pisemną organizowanego przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (CODN) pod patronatem medialnym gazety codziennej "Dziennik" i "Gazety Szkolnej".

Do siedziby Centrali Narodowego Banku Polskiego zaproszeni zostali laureaci konkursu oraz opiekunowie merytoryczni ich prac. W tym roku Komisja Oceniająca, w skład której weszli:

  • Karol Lutkowski - Przewodniczący, NBP
  • Ryszard Kokoszczyński, NBP
  • Wiktor Wojciechowski, NBP
  • Ewa Bobińska, CODN
  • Beata Łuba-Krolik, CODN
  • Paweł Chrząszcz, Dziennik
  • Stanisław Koczot, Dziennik
  • Adam Kowalski, Gazeta Szkolna

miała niełatwe zadanie wyłonienia 6 najlepszych esejów w kategorii "Gimnazja" spośród 1061 prac oraz 6 najlepszych esejów w kategorii "Szkoły ponadgimnazjalne" spośród 677 nadesłanych prac.

Nagrodami w konkursie były czeki pieniężne na zakup sprzętu komputerowego, aparaty cyfrowe, publikacje na tematy ekonomiczne i drobne upominki rzeczowe. Nauczycielom laureatów, którzy udzielali im pomocy merytorycznej i formalnej w konkursie również przyznano nagrody pieniężne.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało łącznie 1738 prac. Tak duże zainteresowanie młodzieży konkursem świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu projekty edukacji ekonomicznej. Wszystkim uczniom i ich nauczycielom należą się słowa uznania za podjęcie się tak trudnej tematyki, jaką w tym roku było emigracja zarobkowa. Przypomnijmy, że gimnazjaliści pisali na temat Czy emigracja zarobkowa jest dobrą propozycją dla młodych Polaków?, zaś uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - Czy otwarcie polskiego rynku pracy dla obcokrajowców ma korzystny wpływ na rozwój polskiej gospodarki?