Pokaż/Ukryj opcje strony

Z ekonomią na ty

Narodowy Bank Polski we współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie uroczyście zamknął IV edycję konkursu "Z ekonomią na ty" adresowanego do bibliotek powiatowych i pełniących funkcję powiatowych na terenie całego kraju.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Ogłoszony 14 marca zapraszał biblioteki do zgłaszania swoich pomysłów na projekty edukacji ekonomicznej skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób bezrobotnych z terenów małych miast i wsi. Spośród 61 wniosków Komisja Oceniająca wyłoniła 32 najlepsze projekty i przyznała im dofinansowanie. W okresie od 1 czerwca do 30 września br. biblioteki zorganizowały szereg różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych angażując w nie około 300 szkół i uczelni, ponad 500 instytucji i przedsiębiorstw (starostwa powiatowe, urzędy miasta, urzędy pracy, urzędy skarbowe, przedstawicieli biznesu, organizacje non-profit, domy kultury, oddziały okręgowe NBP, itd.). Odbyło się ponad 800 różnych imprez o charakterze edukacyjnym, w których uczestniczyło ponad 16 300 osób.

W drugim etapie oceniono poziom merytoryczny i organizacyjny realizowanych projektów i wyłoniono najlepsze. Komisja przyznała pięć nagród głównych i pięć wyróżnień - dofinansowanie przeznaczone na rozszerzenie księgozbioru ekonomicznego oraz zakup sprzętu komputerowego do biblioteki. Koordynatorzy nagrodzonych projektów otrzymali nagrody pieniężne.

9 grudnia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom z udziałem Leszka Balcerowicza, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Michała Jagiełło, Dyrektora Biblioteki Narodowej. Tegoroczna edycja konkursu "Z ekonomią na ty" była ostatnią. Od 2002 roku w konkursie wzięły udział 142 placówki. Komisja Oceniająca rozpatrzyła łącznie 255 wniosków. Narodowy Bank Polski od początku istnienia konkursu "Z ekonomią na ty" przekazał ponad 570 000 zł na ich realizację oraz 300 000 zł na poszerzenie księgozbioru o tematyce ekonomicznej i zakup sprzętu komputerowego do bibliotek.

Obecnie biblioteki powiatowe mogą starać się o środki finansowe (średnie dofinansowanie
6000 zł) nadsyłając wniosek do Departamentu Komunikacji Społecznej. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję ds. promocji i edukacji NBP, powołaną do opiniowania działań społecznie użytecznych i istotnych dla edukacji ekonomicznej. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniach odbywających się przynajmniej raz w miesiącu.

Laureaci IV edycji konkursu Z ekonomią na ty

Nagrody główne - 10 000 zł na poszerzenie księgozbioru ekonomicznego i/lub zakup sprzętu komputerowego do biblioteki - otrzymały:

  • Miejska Biblioteka Publiczna im.Cypriana Norwida w Złotowie, woj. wielkopolskie
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, woj. podkarpackie
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, woj. łódzkie
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu, woj. opolskie
  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku, woj. śląskie
Koordynatorzy projektów nagrodzonych nagrodami głównymi otrzymali 2 000 zł.

Wyróżnienia - 2 000 zł na poszerzenie księgozbioru ekonomicznego ekonomicznego i/lub zakup sprzętu komputerowego do biblioteki - przyznano:
  • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.Ks.F.K.Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, woj. kujawsko-pomorskie
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich, woj. świętokrzyskie
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pajęczynie, woj. łódzkie
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. A.Fredry w Jarosławiu, woj. podkarpackie
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach, woj. lubuskie
Koordynatorzy projektów nagrodzonych nagrodami głównymi otrzymali 1 000 zł.