Pokaż/Ukryj opcje strony

Temat: Newsweek Polska

Narodowy Bank Polski jest współorganizatorem realizowanego przez tygodnik Newsweek programu edukacyjnego "Temat: Newsweek Polska".

Wzorowany na doświadczeniach amerykańskich program powstał, aby pomóc młodym ludziom lepiej rozumieć otaczający ich świat, rozwijać zainteresowania i wybrać taką ścieżkę rozwoju, która stwarza im jak największe szanse na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym. Jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych: gimnazjów, techników i liceów oraz ich nauczycieli. Można go realizować na zajęciach z różnych przedmiotów: podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, historii, biologii, geografii, a także w ramach rozmaitych kół zainteresowań. Przygotowane w ramach projektu scenariusze zajęć znakomicie ułatwiają realizację ścieżek edukacyjnych. Materiały mają również pomóc uczniom lepiej przygotować się do matury (także nowej matury) i do egzaminów wstępnych na różne kierunki studiów: ekonomię, prawo, stosunki międzynarodowe, europeistykę, socjologię.

Scenariusze zajęć zamieszczane na stronie www.szkola.newsweek.pl są opracowywane przez zespół doświadczonych pedagogów i metodyków z myślą o prowadzeniu zajęć z różnych przedmiotów. Mniej więcej jedna trzecia scenariuszy dotyczy edukacji ekonomicznej i może być wykorzystywana w szkołach na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. Pozostałe scenariusze przydatne będą na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, historii, geografii, czy biologii.

Jednym z elementów programu jest konkurs "Pomysł na biznes". Jego celem jest skłonienie młodych ludzi do zastanowienia się nad sposobem prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej oraz wskazanie, jak do takiej aktywności można się przygotować. Projekt jest przeznaczony dla szkół uczestniczących w programie. W projekcie mogą wziąć 4-6 osobowe zespoły uczniów pracujących pod kierunkiem nauczyciela.

Przeprowadzenie projektu w szkole polega na wykonaniu trzech zadań, które złożą się na "pomysł na biznes". Co miesiąc na stronie www.szkola.newsweek.pl zamieszczony zostanie opis zadań dla uczniów. Na każdym etapie zostanie dokonana ocena nadesłanych prac i ogłoszona lista autorów najciekawszych rozwiązań.