Pokaż/Ukryj opcje strony

Euromanager Poland 2005

Szczegółowe informacje o VI edycji konkursu oraz zasadach udziału w konkursie znaleźć można na stronie http://euromanager.pl/

Konkurs stanowi część międzynarodowego konkursu Global Management Challenge opartego na interaktywnej grze symulacyjnej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Idea narodziła się 25 lat temu w Portugalii. Dotychczas w grze udział wzięło ponad 270 tys. osób z kilkunastu krajów świata - Belgii, Brazylii, Chin, Czech, Francji, Hiszpanii, Hongkongu, Indii, Makao, Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii, Singapuru, Słowacji, Włoch. Obecnie planowane jest ogłoszenie konkursu w kolejnych krajach: Grecji, Rumunii i Malezji.

Ideą przewodnią projektu jest "nauka przez praktykę". "Euromanager" zdobył uznanie jako nowoczesne narzędzie szkoleniowe dla średniej kadry menedżerskiej oraz doskonały praktyczny trening zarządzania dla studentów. Świadczy o tym udział ponad 4 tys. osób w poprzednich polskich edycjach konkursu.

Do konkursu zapraszane są 3-5 osobowe zespoły złożone z pracowników firm działających w różnych sektorach oraz najlepszych studentów wybranych szkół wyższych z całego kraju.

Celem gry jest poprowadzenie wirtualnej firmy w symulowanej rzeczywistości rynkowej tak, by osiągnęła ona jak najwyższą wartość akcji (jedyne kryterium konkursu). Po zarejestrowaniu każda drużyna otrzymuje podręcznik zawierający szczegółowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zadaniem zespołu będzie opracowanie i wdrożenie własnej strategii na podstawie cyklicznie otrzymywanych informacji zawierających opis potencjału przedsiębiorstwa oraz warunków otoczenia rynkowego. Wirtualna firma prowadzi działalność na rynku UE oraz w obszarze NAFTA. Stosuje zarówno tradycyjne formy sprzedaży, jak też e-commerce. Gra wymaga decyzji i ustaleń zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym obejmujących wszystkie obszary funkcjonowania firmy: analiza kondycji finansowej (np.: pełne sprawozdanie finansowe, monitorowanie rentowności, kontrola zadłużenia, wysokość dywidendy), planowanie produkcji (np.: wielkość i asortyment produkcji, środki produkcji), marketing (np.: ceny, promocja, nakłady na reklamę), badania i rozwój (np.: modyfikacja produktów, kontrola jakości), sprzedaż (np.: regiony geograficzne sprzedaży, kanały dystrybucji), logistyka (np.: gospodarka zapasami, wybór środków transportu), zarządzanie zasobami ludzkimi (np.: rekrutacja, zwalnianie, szkolenie, motywowanie, wynagradzanie w systemie pensji i prowizji), zarządzanie w sytuacji kryzysowej.

Narodowy Bank Polski w ostatnich latach pełnił rolę największego sponsora pod względem liczby dotowanych zespołów. W tym roku NBP po raz kolejny pełni rolę patrona honorowego przedsięwzięcia i dofinansuje udział w konkursie 20 zespołów studenckich z mniejszych ośrodków akademickich.