Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkursy grantowe 2004

Mając na uwadze pogłębianie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie oraz wypracowanie postaw aktywności gospodarczej, Narodowy Bank Polski ogłosił III edycję konkursów grantowych w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej: dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych oraz dla mediów.

 

Zasady ubiegania się o dofinansowanie zostały określone w Regulaminie przyznawania dofinansowania ze środków NBP.
KONKURS I

 

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy:
 • organizacje non-profit,
 • publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół wyższych,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • instytucje doradztwa rolniczego.

 

Tematy konkursu (do wyboru):
 1. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 2. EDUKACJA EKONOMICZNA W POLSKIEJ SZKOLE
 3. POLSKA GOSPODARKA W UNII EUROPEJSKIEJ

 

Projekty mogą obejmować m.in. organizację szkoleń, konkursów, konferencji, organizację imprez plenerowych, wydawnictwa edukacyjne o tematyce ekonomicznej.

 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 50.000,00 zł.

 

Dofinansowane projekty mogą być realizowane w okresie 1 września 2004 r.- 31 stycznia 2005 r.

 

 okumenty niezbędne do przygotowania wniosku:

 • Regulamin przyznawania organizacjom pozarządowym oraz instytucjom szkoleniowym dofinansowania ze środków NBP
 • Formularz wniosku o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych 
 • Wzór umowy zawieranej pomiędzy NBP a Beneficjentem na realizację projektu 
 • Formularz budżetu dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych 

KONKURS II

 

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy:
 • media publiczne i prywatne (telewizja, radio, prasa, internet),
 • producentów audycji radiowych lub telewizyjnych, pod warunkiem uzyskania gwarancji emisji programu od nadawcy.

 

Temat konkursu:
POLSKA GOSPODARKA W UNII EUROPEJSKIEJ

 

Projekty mogą obejmować m.in. produkcję i emisję programów telewizyjnych, audycji radiowych, przygotowanie i druk artykułów.

 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 80.000,00 zł.

 

Dofinansowane projekty mogą być realizowane w okresie 1 września 2004 r.- 31 stycznia 2005 r.

 

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku:
 • Regulamin przyznawania mediom dofinansowania ze środków NBP 
 • Formularz wniosku o dofinansowanie dla mediów 
 • Wzór umowy zawieranej pomiędzy NBP a Beneficjentem na realizację projektu 
 • Formularz budżetu dla mediów 

 

***

 

Szczegółowych informacji na temat konkursów grantowych udziela:

Sekretariat Obsługi Konkursów Grantowych NBP w siedzibie Indygo Sp. z o.o., 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200, pok. 528, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00; tel. (22) 578 10 77, 578 10 78, faks (22) 22 578 10 79, e-mail: granty@indygo.biz.pl

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski należy składać wyłącznie w Sekretariacie Obsługi Konkursów Grantowych NBP do godz. 17:00 dnia 7 czerwca 2004 roku.