Pokaż/Ukryj opcje strony

Euromanager Poland 2004

Szczegółowe informacje o V edycji konkursu oraz zasadach udziału w konkursie znaleźć można na stronie http://euromanager.pl/ w archiwum.

Konkurs stanowi część międzynarodowego konkursu Global Management Challenge opartego na interaktywnej grze symulacyjnej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Idea narodziła się 23 lata temu w Portugalii. Dotychczas w grze udział wzięło ponad 240 tys. osób z kilkunastu krajów świata - Brazylii, Chin, Czech, Francji, Hiszpanii, Hongkongu, Indii, Makao, Malezji, Maroko, Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii, Singapuru, Słowacji, Węgier, Włoch.

W 2003 roku w grze udział wzięło 248 zespołów, czyli 1150 osób. Pomimo krótkiej historii w Polsce "Euromanager" zdobył uznanie jako nowoczesne narzędzie szkoleniowe dla średniej kadry menedżerskiej oraz doskonały praktyczny trening zarządzania dla studentów. Ideą przewodnią projektu jest "nauka przez praktykę". Do konkursu zapraszane są 3-5 osobowe zespoły złożone z pracowników firm działających w różnych sektorach oraz najlepszych studentów wybranych szkół ekonomicznych i technicznych z całego kraju.

Celem gry jest poprowadzenie wirtualnej firmy w symulowanej rzeczywistości rynkowej tak, by osiągnęła ona jak najwyższą wartość akcji (jedyne kryterium konkursu). Po zarejestrowaniu każda drużyna otrzymuje podręcznik zawierający szczegółowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zadaniem zespołu będzie opracowanie i wdrożenie własnej strategii na podstawie cyklicznie otrzymywanych informacji zawierających opis potencjału przedsiębiorstwa oraz warunków otoczenia rynkowego. Wirtualna firma prowadzi działalność na rynku UE oraz w obszarze NAFTA. Stosuje zarówno tradycyjne formy sprzedaży, jak też e-commerce. Gra wymaga decyzji i ustaleń zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym obejmujących wszystkie obszary funkcjonowania firmy: analiza kondycji finansowej (np.: pełne sprawozdanie finansowe, monitorowanie rentowności, kontrola zadłużenia, wysokość dywidendy), planowanie produkcji (np.: wielkość i asortyment produkcji, środki produkcji), marketing (np.: ceny, promocja, nakłady na reklamę), badania i rozwój (np.: modyfikacja produktów, kontrola jakości), sprzedaż (np.: regiony geograficzne sprzedaży, kanały dystrybucji), logistyka (np.: gospodarka zapasami, wybór środków transportu), zarządzanie zasobami ludzkimi (np.: rekrutacja, zwalnianie, szkolenie, motywowanie, wynagradzanie w systemie pensji i prowizji).

W polskim finale piątej edycji "Euromanagera", który odbył się 4 listopada 2004 w warszawskim hotelu InterContinental, uczestniczyły zespoły firm Macro Cash & Curry S.A., Elektrociepłownie Wybrzeże, Wirtualna Polska oraz studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Najlepszy okazał się "Index 2.0" - zespół studentów z Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Rywalizować on będzie w Lizbonie z drużynami z innych krajów w finale międzynarodowym.

NBP już po raz kolejny pełnił rolę patrona honorowego przedsięwzięcia i dofinansował udział w konkursie 50 zespołów studenckich z mniejszych ośrodków akademickich.