Pokaż/Ukryj opcje strony

Z ekonomią na ty

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbyła się w dniu 13 listopada br. w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie.


W ramach swojej misji Narodowy Bank Polski, we współpracy z Biblioteką Narodową, ogłosił drugą edycję konkursu adresowanego do publicznych bibliotek powiatowych.

Propozycja udziału w konkursie została skierowana do 270 bibliotek powiatowych w całym kraju. Biblioteki powiatowe ubiegały się o dotacje Narodowego Banku Polskiego na realizację działań w zakresie edukacji ekonomicznej. Biblioteki powiatowe, które najlepiej zrealizowały swoje projekty, otrzymały dodatkowe dotacje wysokości 10 000 PLN z przeznaczeniem na:

  • uzupełnienie własnego księgozbioru poprzez zakup pozycji o tematyce ekonomicznej (w tym w szczególności publikacji z zakresu działania sektora bankowego oraz funkcjonowania banku centralnego) i/lub
  • zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biblioteki powiatowej.

W związku z wysokim poziomem merytorycznym realizowanych projektów przyznano również wyróżnienia w wysokości 2 000 PLN z przeznaczeniem na zakup publikacji książkowych o tematyce ekonomicznej.

Celem konkursu jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej wśród gimnazjalistów i uczniów szkół średnich oraz rozbudzenie ich zainteresowań problematyką ekonomiczną. "Konkurs Wakacje - z ekonomią na ty, jest projektem organizowanym w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej NBP. Przy współpracy z bibliotekami powiatowymi, które pełnią funkcje lokalnych ośrodków edukacyjnych, staramy się dotrzeć do młodzieży i przekazać im potrzebną wiedzę z zakresu ekonomii i funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego. Tegoroczna edycja konkursu jest skierowana do młodzieży która coraz częściej spędza wakacje we własnej miejscowości" - powiedział Łukasz Kwiecień, Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Dotacje Narodowego Banku Polskiego można było przeznaczyć na różnego rodzaju działania, np. prelekcje, filmy, wystawy, wycieczki, konkursy, quizy i turnieje wiedzy, gry symulacyjne, a także pobudzające przedsiębiorczość zadania praktyczne umożliwiające zastosowanie przez młodych ludzi zdobytej wiedzy ekonomicznej. Projekty były realizowane w lipcu i sierpniu br.