Pokaż/Ukryj opcje strony

Rozwój gospodarczy Twojej miejscowości w Unii Europejskiej

W dniu 15 września 2003 r., w redakcji Gazety Wyborczej w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom konkursu Narodowego Banku Polskiego "Rozwój gospodarczy Twojej miejscowości w Unii Europejskiej". Nagrody dla 14 laureatów, wyłonionych spośród autorów ponad 500 prac nadesłanych z całej Polski, wręczył Leszek Balcerowicz, Prezes NBP.

Narodowy Bank Polski, wzorem innych banków centralnych, podejmuje działania upowszechniające wiedzę ekonomiczną. Młodzież jest jednym z najważniejszych adresatów inicjatyw, służących zrozumieniu zasad działania gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości, wypracowaniu postaw aktywności i otwartości na zmiany.

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i średnich, zainteresowanych ekonomią, szczególnie w kontekście rozwoju gospodarczego regionów oraz integracji Polski ze strukturami europejskimi.

Patronat honorowy nad konkursem objął Leszek Balcerowicz, Prezes Narodowego Banku Polskiego. Projekt realizowany był we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz patronem medialnym projektu "Gazetą Wyborczą".

Na posiedzeniu w dniu 2 września 2003 r., Komisja Oceniająca prace pisemne nadesłane na ogólnopolski konkurs pod patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego "Rozwój gospodarczy Twojej miejscowości w Unii Europejskiej" dokonała wyboru laureatów konkursu:

W kategorii gimnazja:

I miejsce otrzymuje Krzysztof Burak z Zębowa, woj. kujawsko-pomorskie, uczeń Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach, praca napisana pod opieką nauczyciela Janusza Drapały.

II miejsce otrzymuje Karol Kramarz z Luborzycy, woj. małopolskie, uczeń Gimnazjum w Luborzycy, praca napisana pod opieką nauczyciela Włodzimierza Zastawnika.

III miejsce otrzymuje Amelia Krajewska z Czyżewa, woj. podlaskie, uczennica Gimnazjum w Czyżewie, praca napisana pod opieką nauczycielki Teresy Żochowskiej.

Wyróżnienia otrzymują:

Łukasz Adamczewski z Aleksandrowa Łódzkiego, woj. łódzkie, uczeń Miejskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim, praca napisana pod opieką nauczycielki Anny Plucińskiej-Amribd.

Paweł Kuczma z Zielonej Góry, woj. lubuskie, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze, praca napisana pod opieką nauczycielki Grażyny Trociuk.

Łukasz Libowski z Raciborza, woj. śląskie, uczeń Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu, praca napisana pod opieką nauczycielki Małgorzaty Mieńko.

Marta Szkopińska z Torunia, woj. kujawsko-pomorskie, uczennica Gimnazjum nr 24 im. Szarych Szeregów w Toruniu, praca napisana pod opieką nauczycielki Moniki Cesarz.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne i średnie:

I miejsce otrzymuje Aleksandra Balcerzak z Inowrocławia, woj. kujawsko-pomorskie, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, praca napisana pod opieką nauczyciela Waldemara Wąśniewskiego.

II miejsce otrzymuje Jolanta Soja z Lubania, woj. dolnośląskie, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

III miejsce otrzymuje Jerzy Furman z Woliczki, woj. podkarpackie, uczeń Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie, praca napisana pod opieką nauczycielki Iwony Wojciechowskiej.

Wyróżnienia otrzymują:

Łukasz Banach z Płocka, woj. mazowieckie, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, praca napisana pod opieką nauczycielki Henryki Dybiec.

Mateusz Grzelczyk z Kosowa, woj. wielkopolskie, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu, praca napisana pod opieką nauczyciela Andrzeja Grześkowiaka.

Justyna Jankowska z Iławy, woj. warmińsko-mazurskie, uczennica Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, praca napisana pod opieką nauczycielki Ewy Szulczewskiej.

Ewa Kokoszka z Wiewiórki, woj. podkarpackie, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, praca napisana pod opieką nauczycielki Małgorzaty Ognisty.

W obradach Komisji Oceniającej brali udział:

  • Grzegorz Wójtowicz, Narodowy Bank Polski, Przewodniczący Komisji,
  • Ryszard Kokoszczyński, Narodowy Bank Polski,
  • Beata Łuba-Krolik, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
  • Mirosław Sielatycki, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
  • Witold Gadomski, Gazeta Wyborcza,
  • Konrad Sadurski, Gazeta Wyborcza.