Pokaż/Ukryj opcje strony

Nagroda im. Władysława Grabskiego - edycja 2003

Narodowy Bank Polski we współpracy z polskim oddziałem agencji informacyjnej Reuters przeprowadził konkurs na najlepsze publikacje prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne o tematyce ekonomicznej. Jest to jeden z wielu projektów realizowanych w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej, którego zadaniem jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej i znajomości zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz promocja przedsiębiorczości.

Celem przyznania Nagrody im. Władysława Grabskiego było wyróżnienie dziennikarzy przygotowujących wartościowe artykuły, audycje i programy, które przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej w polskim społeczeństwie.

Kapituła Nagrody, w skład której weszli wybitni ekonomiści, publicyści oraz przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego i agencji Reuters, przyznała nagrody w czterech kategoriach: prasa ogólnopolska, prasa regionalna i lokalna, radio, telewizja.

Przy wyborze laureatów Kapituła Nagrody kierowała się następującymi kryteriami:

 • wartość merytoryczna tekstów i audycji,
 • poziom warsztatu dziennikarskiego, w tym zwłaszcza czytelna prezentacja problemu ekonomicznego, umożliwiająca zrozumienie tekstu/audycji przeciętnemu odbiorcy,
 • aktualność i znaczenie materiału dla opinii publicznej,
 • ciekawy, indywidualny charakter materiału.

Organizatorzy konkursu zamierzają kontynuować projekt w 2004 roku.

KOMUNIKAT KAPITUŁY

Na posiedzeniu w dniu 8.07.2003 r. Kapituła Nagrody im. Władysława Grabskiego podjęła następujące decyzje:
Nagrodę Główną otrzymuje Wojciech Markiewicz, dziennikarz tygodnika "Polityka".  

W kategorii "prasa ogólnopolska"

W tej kategorii Kapituła postanowiła również przyznać Wyróżnienia dla:
 • Waldemara Grzegorczyka, dziennikarza dziennika "Rzeczpospolita" oraz
 • Jana Cipiura, redaktora naczelnego miesięcznika "BOSS Informacje ekonomiczne".

W kategorii "prasa regionalna i lokalna"

Nagrodę Główną otrzymuje Jarosław Latacz, dziennikarz "Dziennika Zachodniego".

W tej kategorii Kapituła postanowiła również przyznać Wyróżnienia dla:
 • Marcina Kubery, dziennikarza "Kuriera Szczecińskiego" oraz
 • Beaty Brokowskiej, dziennikarki "Gazety Olsztyńskiej"  
W kategorii "radio"

Nagrodę Główną otrzymują ex aequo Robert Lidke, Wojciech Rezner i Robert Stankiewicz, dziennikarze "Radia Biznes" Programu 1 Polskiego Radia.

W tej kategorii Kapituła postanowiła również przyznać Wyróżnienia dla:
 • Piotra Kopy, dziennikarza "Radia Maks" oraz
 • Lechosława Stefaniaka, dziennikarza Polskiego Radia Gdańsk


W kategorii "telewizja"

Nagrodę Główną otrzymuje Roman Młodkowski, dziennikarz TVN 24

W tej kategorii Kapituła postanowiła również przyznać Wyróżnienia dla:
 • Grzegorza Gołębiewskiego, dziennikarza TVP w Szczecinie
 • ex aequo Joanny Linczuk i Marcina Sępiaka, dziennikarzy Telewizji Polskiej S.A.


Materiały nadesłane na konkurs zgłaszane były przez dziennikarzy lub redakcje. W celu zapewnienia pełnej bezstronności oceny członkowie Kapituły oceniali materiały nie znając tożsamości autorów artykułów i programów.

 

Kapituła Nagrody im. Władysława Grabskiego:
prof. Janusz Beksiak, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej,
Stefan Bratkowski, Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
Marcin Grajewski, dziennikarz agencji informacyjnej Reuters,
prof. Cezary Józefiak, członek Rady Polityki Pieniężnej, Przewodniczący Kapituły,
Marta Karpińska, dziennikarka agencji informacyjnej Reuters,
dr Jerzy Pruski, członek Rady Polityki Pieniężnej,
dr Krzysztof Rybiński, główny ekonomista Banku BPH-PBK S.A.,
Paweł Samecki, dyrektor Departamentu Zagranicznego NBP.