Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkursy grantowe 2003

Mając na uwadze zwiększenie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie oraz wypracowanie postaw aktywności gospodarczej Narodowy Bank Polski, w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej, ogłosił w lipcu 2003 roku dwa konkursy na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.
Pierwszy konkurs przeznaczony był dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych.

Tematy konkursu:

  • Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach.
  • Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość.
  • Rola i znaczenie banków i innych instytucji finansowych w gospodarce rynkowej.

Adresatem drugiego konkursu były media.

Temat konkursu:

  • Rola i znaczenie banków i innych instytucji finansowych w gospodarce rynkowej

Na konkurs napłynęły 338 wnioski od organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych oraz 112 wniosków przygotowanych przez media.