Pokaż/Ukryj opcje strony

Euromanager Poland 2003

Szczegółowe informacje o IV edycji konkursu oraz zasadach udziału w konkursie znaleźć można na stronie http://euromanager.pl/

Konkurs stanowi część międzynarodowego konkursu Global Management Challenge opartego na interaktywnej grze symulacyjnej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Idea narodziła się 22 lata temu w Portugalii. Dotychczas w grze udział wzięło ponad 200 000 osób z kilkunastu krajów świata - Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Czech, Maroko, Chin, Makao, Brazylii, Meksyku, Polski.

W 2002 roku w grze udział wzięło 256 zespołów, czyli 1250 osób. Pomimo krótkiej historii w Polsce "Euromanager" zdobył uznanie jako nowoczesne narzędzie szkoleniowe dla średniej kadry menedżerskiej oraz doskonały praktyczny trening zarządzania dla studentów. Ideą przewodnią projektu jest "nauka przez praktykę". Do konkursu zapraszane są 3-6 osobowe zespoły złożone z pracowników firm działających w różnych sektorach oraz najlepszych studentów wybranych szkół ekonomicznych i technicznych z całego kraju.

Celem gry jest poprowadzenie wirtualnej firmy w symulowanej rzeczywistości rynkowej tak, by osiągnęła ona jak najwyższą wartość akcji (jedyne kryterium konkursu). Po zarejestrowaniu każda drużyna otrzymuje podręcznik zawierający szczegółowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zadaniem zespołu będzie opracowanie i wdrożenie własnej strategii na podstawie cyklicznie otrzymywanych informacji zawierających opis potencjału przedsiębiorstwa oraz warunków otoczenia rynkowego. Wirtualna firma prowadzi działalność na rynku UE oraz w obszarze NAFTA. Stosuje zarówno tradycyjne formy sprzedaży, jak też e-commerce. Gra wymaga decyzji i ustaleń zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym obejmujących wszystkie obszary funkcjonowania firmy: analiza kondycji finansowej (np.: pełne sprawozdanie finansowe, monitorowanie rentowności, kontrola zadłużenia, wysokość dywidendy), planowanie produkcji (np.: wielkość i asortyment produkcji, środki produkcji), marketing (np.: ceny, promocja, nakłady na reklamę), badania i rozwój (np.: modyfikacja produktów, kontrola jakości), sprzedaż (np.: regiony geograficzne sprzedaży, kanały dystrybucji), logistyka (np.: gospodarka zapasami, wybór środków transportu), zarządzanie zasobami ludzkimi (np.: rekrutacja, zwalnianie, szkolenie, motywowanie, wynagradzanie w systemie pensji i prowizji).

W polskim finale trzeciej edycji "Euromanagera", który odbył się w listopadzie 2002 roku w warszawskim hotelu Sheraton, uczestniczyły zespoły firmy Bombardier Transportation z Katowic oraz studentów z Akademii Ekonomicznej z Katowic, Uniwersytetu i Politechniki Gdańskiej, warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Najlepszy okazał się zespół "Aquila", złożony ze studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 26 marca 2003 roku rywalizował on w Makao z 10 drużynami z innych krajów w finale międzynarodowym i zajął ostatecznie 6 miejsce.

W tegorocznej edycji NBP jest sponsorem honorowym przedsięwzięcia i dofinansuje udział w konkursie 50 zespołów studenckich z małych ośrodków akademickich.