Pokaż/Ukryj opcje strony

Bank Dostępny

Konkurs Bank Dostępny był projektem realizowanym przez Narodowy Bank Polski i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Przedsięwzięcie to wpisywało się w szereg działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w 2003 roku - Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs był adresowany do działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej banków w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

W ramach projektu wybrane zostały banki, które są najbardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym i starszym, tj. podejmują działania ukierunkowane na osoby niepełnosprawne i starsze, modyfikują oferowane produkty bankowe i procedury obsługi klientów o niestandardowych potrzebach oraz wdrażają odpowiednie dostosowania architektoniczne i techniczne.

Laureaci zostali wyłonieni w oparciu o Deklaracje nadesłane na Konkurs oraz badanie niezależnego audytora w dwóch kategoriach:

  • Mały Bank (posiadający mniej niż 10 oddziałów) - tytuł Laureata Konkursu "Bank Dostępny" otrzymała centrala Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, 
  • Duży Bank (posiadający co najmniej 10 oddziałów) - tytuł Laureata Konkursu "Bank Dostępny" otrzymał oddział w Złotoryi Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA.

Trzecią kategorią konkursową (Nagroda Klientów) było wyróżnienie przyznawane na podstawie głosów osób niepełnosprawnych i starszych zebranych dzięki szeroko dystrybuowanej ankiecie. Na podstawie analizy "Ankiet dla osób niepełnosprawnych i starszych dotyczących usług bankowych" Grupa Ekspertów (przedstawiciele organizacji statutowo lub ustawowo zajmujący się pomocą osobom niepełnosprawnym i starszym oraz środowiska banków) zatwierdziła przyznanie Tytułu Laureata Konkursu "Bank Dostępny" w kategorii Nagroda Klientów Bankowi Polska Kasa Opieki SA.

Grupa Ekspertów zadecydowała także o przyznaniu wyróżnienia w Konkursie "Bank Dostępny" II oddziału w Łodzi Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA za zorganizowanie obsługi osób niesłyszących.