Pokaż/Ukryj opcje strony

Projekty w realizacji

Lista wspieranych przez Narodowy Bank Polski  inicjatyw edukacyjnych, których celem jestupowszechnianie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, służących zrozumieniuzasad działania banku centralnego, gospodarki rynkowej, procesów ekonomicznych,w tym dotyczących Unii Gospodarczej i Walutowej.