Pokaż/Ukryj opcje strony

Stypendium im. Lesława A. Pagi – edycja XI

Stypendium LPagi

Program stypendialny Fundacji im. Lesława A. Pagi dedykowany jest organizacjom zrzeszającym studentów bądź absolwentów uczelni wyższych, zwłaszcza o profilu ekonomicznym lub prawniczym.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu rynku kapitałowego wśród studentów kierunków o profilu ekonomicznym lub prawniczym, do którego przyczynią się projekty prowadzone przez zespoły studenckie.

Zadaniem tej edycji jest wyłonienie projektów i udzielenie stypendiów przedsięwzięciom naukowo-badawczym i edukacyjnym o charakterze nowatorskim, opartym na wiedzy, wdrażanym od grudnia 2016 r. do końca czerwca 2017 r. przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe, a także zespoły (3-6-osobowe) o charakterze nieformalnym. Nabór wniosków trwa do dnia 30 listopada br.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://paga.org.pl/projekty/stypendium-im-leslawa-a-pagi/stypendium-im-leslawa-a-pagi.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.