Pokaż/Ukryj opcje strony

Program stypendiów pomostowych dla studentów

Logo PSP

Narodowy Bank Polski wspiera od lat studentów, dofinansowując dedykowane im stypendia w ramach projektu edukacyjnego.

Program Stypendiów Pomostowych jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Jego celem jest ułatwienie rozwoju i pomoc w realizacji aspiracji edukacyjnych uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym ze wsi i małych miast, z rodzin o niskich dochodach, ale także podniesienie poziomu świadomości ekonomicznej tej grupy młodych ludzi. Planuje się udzielenie stypendiów 290 studentom (stypendia przewidziane są zarówno dla studentów I roku studiów, jaki i wyższych lat – stypendia za wyniki w nauce) i zorganizowanie dla 215 z nich szkolenia ekonomicznego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.