Pokaż/Ukryj opcje strony

Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych

grafika

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” to 3-letni program edukacji finansowej dla dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej oparty na koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”.

Program edukacji finansowej, na podstawie którego będzie realizowany projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”, został opracowany przez prof. dr hab. Małgorzatę Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Alinę Kalinowską (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewę Kruk (Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej). Jest oparty na koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”, skierowanych do nauczycieli i uczniów, odnoszących się do 8 obszarów tematycznych: pieniądz, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc. Narzędziem zdobywania wiedzy i umiejętności będą m.in.: karty pracy, karty wiedzy oraz dostosowane do nich zadania matematyczne.

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” zakłada następujące działania:

  • dwudniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli,
  • zajęcia pozalekcyjne dla dzieci,
  • realizację 3 konkursów,
  • materiały edukacyjne dla uczniów,
  • materiały dydaktyczne dla nauczycieli,
  • indywidualne doradztwo dla nauczycieli wzmacniające ich kompetencje,
  • dyplomy dla uczniów na zakończenie zajęć,
  • dwudniowe seminarium podsumowujące projekt.

Udział w ww. działaniach ma dostarczyć uczniom wiedzy finansowej, by uczynić ich bardziej świadomymi konsumentami. Jeśli chodzi o nauczycieli, zdobędą oni unikalne doświadczenie edukatorów finansowych.

Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2017-2019.

Więcej szczegółów o „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” można znaleźć na stronie internetowej www.skef.pl/mysle-decyduje-dzialam-finanse-dla-najmlodszych.