Pokaż/Ukryj opcje strony

„Historia pieniądzem się toczy” i „Centralny Okręg Przemysłowy” – albumy z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Fundacja Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości przygotowuje do druku dwie publikacje: album „Historia pieniądzem się toczy” oraz album „Centralny Okręg Przemysłowy”.

Głównym celem wydania albumu „Historia pieniądzem się toczy” jest poszerzenie wiedzy na temat historii polskiej gospodarki, a w szczególności wpływu emisji pieniądza na życie społeczne, gospodarcze i polityczne Polski. Publikacja ma objąć czasy od Mieszka I do współczesności. W albumie przedstawione zostaną m.in. wszystkie polskie emisje pieniądza i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski. Dowiemy się który z polskich władców miał największe na tym polu zasługi. Prześledzimy także jakie były przyczyny zaniechania – w pewnych okresach naszej historii – bicia własnej monety i jakie to rodziło skutki dla gospodarki i międzynarodowego znaczenia Polski.

Celem wydania albumu „Centralny Okręg Przemysłowy” jest upowszechnienie wiedzy na temat historii polskiej gospodarki i przedsiębiorczości w czasach II Rzeczypospolitej, a w szczególności popularyzacja wiedzy o Centralnym Okręgu Przemysłowym. Publikacja ta ma za zadanie rozbudzenie u czytelników zainteresowania polską myślą ekonomiczną, problematyką gospodarczą, a w szczególności przedsiębiorczością i uwarunkowaniami jej rozwoju z wykorzystaniem polskich tradycji biznesu.

Oba albumy zostaną wydane w nakładzie po 1100 egzemplarzy.