Pokaż/Ukryj opcje strony

Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Celem Klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów.

Jesteś członkiem klubu IMPULS? Zaloguj się. W przeciwnym razie zapraszamy do rejestracji.

Dołącz do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS!

Narodowy Bank Polski we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości powołał do życia w 2006 roku Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.

Celem Klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów.

Uczestnictwo w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS daje możliwość:

  • bezpłatnego udziału w warsztatach i konferencjach o tematyce ekonomicznej, rozwijających kompetencje zawodowe nauczycieli oraz umożliwiających im wymianę doświadczeń,
  • pozyskiwania materiałów informacyjnych i dydaktycznych z zakresu edukacji ekonomicznej,
  • udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości dla jak największej ilości uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  • zdobycia przez nauczycieli i uczniów atrakcyjnych nagród w konkursach organizowanych wyłącznie dla Klubu IMPULS,
  • zdobycia atrakcyjnych nagród i tytułu Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości, Najlepszy Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Najlepsza Szkoła Przedsiębiorczości podczas corocznie organizowanej przez Narodowy Bank Polski Gali IMPULS, będącej podsumowaniem działalność członków KLUBU w danym roku szkolnym.

Jak przystąpić do Klubu IMPULS?

Do Klubu może dołączyć każdy nauczyciel, który:

  • utworzy w swojej szkole Szkolny Klub Przedsiębiorczości (zwany dalej SKP) liczący nie mniej niż 5 uczniów;
  • zarejestruje się na stronie www.nbportal.pl wybierając w formularzu rejestracyjnym profil Nauczyciel oraz wypełniając dodatkową część formularza rejestracyjnego dotyczącą chęci przynależenia do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS;
  • jeśli prace SKP są koordynowane przez więcej niż jednego nauczyciela, to rejestracji powinni dokonać wszyscy nauczyciele koordynujący prace tego samego klubu;
  • poszczególne SKP nie mogą być prowadzone przez więcej niż czterech nauczycieli.

Po dokonaniu prawidłowej rejestracji online na stronie www.nbportal.pl Koordynator Klubu IMPULS nada użytkownikowi uprawnienia do sekcji IMPULS (zakładka Dydaktyka – Klub Nauczycieli IMPULS) oraz przypisze do danej szkoły numer Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości wysyłając te informacje na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

Uzyskanie dostępu do sekcji IMPULS umożliwia nauczycielowi możliwość rejestrowania udziału swojego SKP w projektach i konkursach edukacyjnych promowanych i organizowanych przez Klub IMPULS (opisanych na stronie internetowej www.nbportal.pl w zakładce Dydaktyka - Klub Nauczycieli IMPULS), w których uczestniczył w danym roku szkolnym w swoim profilu (klikając na swój LOGIN). Nauczyciel rejestruje udział w projektach nie później niż do końca roku szkolnego. Punkty przypisane do każdego z projektów są sumowane (łącznie z dodatkowymi punktami za uzyskanie miejsc nagrodzonych). Suma punktów danego SKP decyduje o uzyskaniu nagród na Gali IMPULS, która jest uhonorowaniem pracy członków i podsumowaniem działalność opiekunów i ich SKP w danym roku szkolnym. Wszystkie nagrody są wręczane w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Nauczyciel, przystępując do Klubu, zobowiązany jest do zapoznania się z jego regulaminami:

Szczegółowych informacji na temat Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls udziela:

Koordynator projektu
Kinga Sternik
tel.: +48 22 185 14 50
e-mail: impuls@nbp.pl