Pokaż/Ukryj opcje strony

Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Celem Klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów.

Jesteś członkiem Klubu IMPULS? Zaloguj się. W przeciwnym razie zapraszamy do rejestracji.

Dołącz do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS!

Narodowy Bank Polski we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości powołał do życia w 2006 roku Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.

Celem Klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów.

Uczestnictwo w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS daje możliwość:

  • bezpłatnego udziału w warsztatach i konferencjach o tematyce ekonomicznej, rozwijających kompetencje zawodowe nauczycieli oraz umożliwiających im wymianę doświadczeń,
  • pozyskiwania materiałów informacyjnych i dydaktycznych z zakresu edukacji ekonomicznej,
  • udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości dla jak największej ilości uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  • zdobycia przez nauczycieli i uczniów atrakcyjnych nagród w konkursach organizowanych wyłącznie dla Klubu IMPULS,
  • zdobycia atrakcyjnych nagród i tytułu Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości, Najlepszy Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Najlepsza Szkoła Przedsiębiorczości podczas corocznie organizowanej przez Narodowy Bank Polski Gali IMPULS, będącej podsumowaniem działalność członków KLUBU w danym roku szkolnym.

Jak przystąpić do Klubu IMPULS?

Do Klubu może dołączyć każdy nauczyciel, który:

  • utworzy w swojej szkole Szkolny Klub Przedsiębiorczości (zwany dalej SKP) liczący nie mniej niż 5 uczniów;
  • zarejestruje się na stronie www.nbportal.pl wybierając w formularzu rejestracyjnym profil Nauczyciel oraz wypełniając dodatkową część formularza rejestracyjnego dotyczącą chęci przynależenia do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS;
  • jeśli prace SKP są koordynowane przez więcej niż jednego nauczyciela, to rejestracji powinni dokonać wszyscy nauczyciele koordynujący prace tego samego klubu;
  • poszczególne SKP nie mogą być prowadzone przez więcej niż czterech nauczycieli.

grafika

Po dokonaniu prawidłowej rejestracji online na stronie www.nbportal.pl Koordynator Klubu IMPULS nada użytkownikowi uprawnienia do sekcji IMPULS (zakładka Dydaktyka – Klub Nauczycieli IMPULS) oraz przypisze do danej szkoły numer Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości wysyłając te informacje na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

Uzyskanie dostępu do sekcji IMPULS umożliwia nauczycielowi możliwość rejestrowania udziału swojego SKP w projektach i konkursach edukacyjnych promowanych i organizowanych przez Klub IMPULS (opisanych na stronie internetowej www.nbportal.pl w zakładce Dydaktyka - Klub Nauczycieli IMPULS), w których uczestniczył w danym roku szkolnym w swoim profilu (klikając na swój LOGIN). Nauczyciel rejestruje udział w projektach nie później niż do końca roku szkolnego. Punkty przypisane do każdego z projektów są sumowane (łącznie z dodatkowymi punktami za uzyskanie miejsc nagrodzonych). Suma punktów danego SKP decyduje o uzyskaniu nagród na Gali IMPULS, która jest uhonorowaniem pracy członków i podsumowaniem działalność opiekunów i ich SKP w danym roku szkolnym. Wszystkie nagrody są wręczane w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Nauczyciel, przystępując do Klubu, zobowiązany jest do zapoznania się z jego regulaminami:

Szczegółowych informacji na temat Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls udziela:

Koordynator projektu
Małgorzata Kozłowska
tel.: +48 22 185 27 40
e-mail: impuls@nbportal.pl