Pokaż/Ukryj opcje strony

Człowiek przedsiębiorczy

Człowiek przedsiębiorczy - Ziemia Obiecana

„Człowiek przedsiębiorczy" to kolejne zajęcia w kategorii iPrzedsiębiorczość, przygotowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Fragmenty XIX i XX-wiecznej literatury oraz przykłady z życia wzięte posłużyły do omówienia zagadnień z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Dzięki Stanisławowi Wokulskiemu z „Lalki", przyjaciołom z „Ziemi obiecanej", dyrektorowi stacji lotniczej Towarzystwa Pocztowego w Buenos Aires z „Nocnego lotu", a także dzięki dokonaniom Romana Jakobsona, Sir Richarda Bransona i Artura Schopenhauera poznacie tematy związane m.in. z przywództwem, przedsiębiorczością, pracą zespołową, rolami społecznymi, komunikacją międzyludzką.

Proponowane zajęcia mają na celu:

  1. Propagowanie postawy przedsiębiorczej poprzez analogie do bohaterów literackich.
  2. Omówienie zagadnień ekonomicznych i finansowych w oparciu o fragmenty literatury.
  3. Rozwijanie umiejętności rozumienia i interpretacji tekstów, tworzenia definicji, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi na pytania.Ukazanie przenikania elementów realnego świata do literatury i kształtowanie umiejętności odczytywania jego odbicia w fikcyjnych fabułach.

Tematy zajęć "Podstawy przedsiębiorczości": 

Przedsiębiorca  Dlaczego warto być przedsiębiorczym, czyli opłacalne skutki pracowitości i przełamywania standardów.

Grupa męższczyzn  Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Zespół jako twórca i integralny element przedsiębiorstwa.

Postać przywódcy  W każdym z nas drzemie olbrzym. Kim jest przywódca?

Postać aktorki  Czy naprawdę nie znasz roli, którą grasz? Role społeczne, w jakich występujemy w życiu.

Postać prezenterki  Podyskutuj ze mną! W jaki sposób obronić własne zdanie?

Tematy zajęć "Język polski": 

Dwie osoby przy stole  Czytamy między wierszami, czyli prawdziwe intencje naszych wypowiedzi.