Pokaż/Ukryj opcje strony

Uczeń z Bydgoszczy wygrał 29 Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej

Nikodem Kramarz, uczeń 3 klasy  VI LO im. Śniadeckich w Bydgoszczy wygrał 29. Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Rafał Kamiński z XIV LO im. Staszica w Warszawie – zajął drugie miejsce, a Julian Smółka z I LO im. Staszica w Chrzanowie – III miejsce.

Wyniki zawodów, do których w tym roku zgłosiło się ok. 12 tys. uczniów z ponad 800 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce, ogłoszono w niedzielę (3 kwietnia) w Serocku.

Jak przyznaje 19-letni zwycięzca , na przygotowania poświęcił praktycznie cały swój wolny czas, na dalszy plan odsuwając nawet przygotowania do zbliżającej się matury. Zapewnia, że od kiedy zaczął interesować się ekonomią, lepiej potrafi ocenić, które wypowiedzi publiczne polityków mają uzasadnienie merytoryczne, a które są oderwane od rzeczywistości. W szczególności  jednak interesują go zagadnienia związane z mikroekonomią. Po wakacjach rozpocznie on studia na SGH, dalszej przyszłości na razie nie planuje.

Prof. Elżbieta Mączyńska podkreśla rolę edukacyjną Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która w przyszłym roku odbędzie się po raz 30. Dzięki Olimpiadzie młodzież miała unikalną okazję spotkać się w piątek z prezesem NBP, posłuchać wykładu o nierównościach ekonomicznych, a także zdawać mu pytania. Pytania były niebanalne, dotyczyły m. in. problemów związanych z deflacją,  ujemnymi stopami procentowymi, czy wejściem Polski do strefy euro. Prezes NBP skwitował je stwierdzeniem, że życzyłby sobie, żeby tak dojrzałe pytania zadawali studenci uczelni wyższych. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie zakwalifikowani do finałowego,  III-go etapu OWE, czyli setka  finalistów  wyłonionych z kilkunastu tysięcy  uczniów  uczestniczących w I i II  etapie zawodów.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przypomniała zarazem , że aby dostać się do finału olimpiady, trzeba było przeczytać dziesiątki lektur, odbyć wiele godzin przygotowań.  NBP zadbał  też o poszerzenie tych lektur, ofiarowując uczestnikom spotkania, starannie dobrane , wartościowe i ważne publikacje książkowe.

Dzięki OWE  i wiedzy  zdobywanej  w trakcie przygotowywania się do tych zawodów młodzież ma możliwość  dopracowania się własnej oceny rzeczywistości gospodarczej, zmniejszając  ryzyko ulegania populistycznym opiniom, które niekoniecznie mają uzasadnienie merytoryczne.  Zaś im głębsza wiedza ekonomiczna tym mniej ofiar wolnego rynku i występujących w nim pułapek – dodała.

- Im wcześniej młodzież zacznie interesować się ekonomią, tym większa szansa na lepsze zrozumienie złożonych powiązań między gospodarką a sferą społeczną, i tego, że ekonomia jest nauką społeczną. Przedmiotem jest człowiek w procesie gospodarowania. Ekonomia  zatem jako nauka społeczna to nie to samo co chrematystyka, czyli nauka o zarabianiu pieniędzy – dodała prof. Mączyńska.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczyciele sprawujący nad nimi opiekę naukową otrzymali nagrody pieniężne i rzeczoweufundowane przez mecenasów Olimpiady. Ponadto przyjmowani są na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Udział uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych umacnia pozycję szkoły w rankingach szkół średnich.

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy". Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.