Pokaż/Ukryj opcje strony

Laptop na bank

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu pt. „Laptop na bank", organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE).

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów.

Zadaniem uczestników będzie:

  • Rozwiązanie testu ekonomiczno-informatycznego na platformie konkursowej przygotowanej przez RCRE;
  • Wykazanie się znajomością zagadnień dotyczących ekonomii i przedsiębiorczości w oparciu o podstawę programową oraz zasoby edukacyjne umieszczone na www.nbportal.pl
  • Posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną w rozwiązywaniu zadań;
  • Wykazanie się znajomością zagadnień IT – podstawa programowa szkoły ponadgimnazjalnej.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. I etap – eliminacje (test online) w dniach 2-5 listopada 2015 r.;
  2. II etap – półfinał (test online) – 20 listopada 2015 r.;
  3. III etap – finał – 17 grudnia 2015 r. w Centrali NBP w Warszawie.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczniów przez nauczyciela w formie elektronicznej. Zgłoszenie zawierać powinno listę uczniów z podaniem ich imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, a także imienia, nazwiska i adresu e-mail opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać na stronie www.laptopnabank.rcre.opolskie.pl do dnia 12 października 2015 r.

W konkursie przewidziano następujące nagrody:
I nagroda dla ucznia – laptop
II i III nagroda dla uczniów – tablety
Nagrody dla opiekunów laureatów – smartfony
Puchary dla szkół

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu.

Uczestnik przystępując do konkursu zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem. Osoby niepełnoletnie, które zakwalifikują się do finału, zobowiązane są do dostarczenia do dnia 10 grudnia deklaracji udziału w konkursie podpisanej przez prawnego opiekuna ucznia.

Więcej informacji o konkursie udziela Koordynator konkursu:
Roland Zimek
laptopnabank@rcre.opolskie.pl
tel. 77 404 75 71

 

Lista załączników