Pokaż/Ukryj opcje strony

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

„Wyzwania współczesnego rynku pracy” to hasło przewodnie XXXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. XXXI edycja Olimpiady została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Celem projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie jej wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do najbardziej popularnych konkursów wiedzy w kraju i zajmuje jedno z najwyższych miejsc w Polsce wśród olimpiad przedmiotowych pod względem liczby uczestników.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej składa się z trzech etapów:

 • Zawody szkole – odbywają się w szkołach ponadgimnazjalnych, które uprzednio zgłosiły chęć uczestniczenia w nich;
 • Zawody okręgowe to rozgrywki w 17 największych miastach Polski;
 • Zawody centralne – uczestniczy w nich 100 najlepszych uczestników wyłonionych podczas wcześniejszych etapów.

Laureaci Olimpiady otrzymają nagrody, o których szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.owe.pte.pl.

Wśród mecenasów i partnerów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znajdują się m.in.:

 • Wicepremier Minister Rozwoju,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Mennica Polska SA,
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • C.H. Beck sp. z o.o.,
 • Formsoft sp. z o.o.,
 • Fundacja PKO Banku Polskiego,
 • Bank BPS S.A.,
 • Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA,
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.owe.pte.pl, pod numerem telefonu 22 551 54 18 bądź pisząc na adres owe@pte.pl.