Pokaż/Ukryj opcje strony

Serwis edukacji ekonomicznej Edufinanse.pl

Nowy serwis Edufinanse.pl już dostępny.

Grupa Interia.pl uruchomiła serwis edukacyjny Edufinanse.pl, którego celem jest upowszechnienie wiedzy ekonomicznej w zakresie oszczędzania i inwestowania, instrumentów kredytowych i warunków ich zaciągania, bezpieczeństwa transakcji finansowych, w tym za pośrednictwem nowych systemów płatności, oraz wzrost społecznej świadomości nt. konieczności długoterminowego oszczędzania.

W ramach projektu zaplanowano publikację: 170 artykułów, 15 infografik, 13 komiksów oraz 12 filmów video, pogrupowanych według trzech kategorii wiekowych: 15-18, 19-24 oraz 25-33 lata.

Wszystkie materiały będą dostępne na www.edufinanse.pl.