Pokaż/Ukryj opcje strony

Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora

Rozpoczęła się VI edycja projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora”.

Celem projektu jest kształtowanie wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z różnorodnych produktów finansowych, oferowanych przez banki i inne podmioty, a także zarządzania budżetem domowym, a tym samym ograniczenie zjawiska wykluczenia finansowego osób starszych, w kontekście podejmowanych decyzji finansowych.

W ramach projektu prowadzony jest szereg działań dla osób w wieku 60+, głównie członków lub słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie całego kraju. Uczestnicy mogą wziąć udział w cyklu wykładów i warsztatów komputerowych oraz zasięgnąć opinii eksperta dyżurującego w punkcie informacyjno-doradczym. Tematyka spotkań dotyczy m.in. pożyczek i kredytów, bezpiecznego oszczędzania i inwestowania (w tym kwestii związanych z wyłudzaniem oszczędności od osób starszych), bezpiecznego korzystania z kart płatniczych, uprawnień seniora – konsumenta, renty dożywotniej i odwróconego kredytu hipotecznego.

Wzorem ubiegłych lat wnioskodawca planuje także organizację i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego poświęconego edukacji ekonomicznej seniorów na Forum III Wieku 2017 – Konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.federacjautw.pl/fds2.