Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs na pracę pisemną XVI edycja

Jesteś uczniem VII klasy szkoły podstawowej, gimnazjum bądź szkoły ponadpodstawowej i interesujesz się finansami? Napisz pracę na temat PKB i wygraj cenne nagrody. Czekamy na Twoje pomysły do 17 października 2017 roku.

To już szesnasta edycja „Konkursu na pracę pisemną” organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Patronem internetowym konkursu jest Plagiat.pl.

Do udziału zapraszamy uczniów klas VII szkół podstawowych,  klas II i III gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych (oprócz placówek kształcących dorosłych), uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek w roku szkolnym 2017/2018.

Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie pracy pisemnej, w której odpowiadają na jedno z pytań konkursowych. Młodszych uczestników prosimy o odpowiedź na pytanie: „Czy potrzebna jest interwencja w nierówny podział dochodu? Jeśli tak – czyja i na czym powinna polegać, a jeśli nie – dlaczego?”, starsi natomiast muszą się wypowiedzieć na temat tego, „czy wzrost PKB w danym kraju oznacza wzrost dobrobytu i poprawę jakości życia obywateli?”

Celem konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną, sprawdzenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli ww. szkół do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Praca nadesłana przez ucznia na konkurs musi spełniać następujące warunki:

  1. musi zostać przygotowana w języku polskim;
  2. jej objętość nie może być mniejsza niż 5 stron formatu A4 i większa niż 10 stron (z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.;
  3. na stronie pracy powinno znajdować się średnio 1200 znaków, nie licząc spacji, rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New Roman lub Arial;
  4. musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;
  5. musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego .

Wszystkie zgłoszone prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia ewentualnych zbieżności z innymi dostępnymi tekstami.

Termin przesłania prac (wraz z niezbędnymi załącznikami) upływa 17 października 2017 r.

Autorom najlepszych prac Kapituła Konkursu na pracę pisemną przyzna nagrody:

  • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł brutto,
  • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3500 zł brutto,
  • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł brutto,
  • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1500 zł brutto.

Nagrody otrzymają również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni najlepszych prac. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 8 grudnia 2017 r.

Kontakt
Koordynator: Kinga Sternik
e-mail: mlodziez@nbp.pl

 

Lista załączników