Pokaż/Ukryj opcje strony

Akademia Wspólnoty. Edukacja ekonomiczna liderów społeczności lokalnych

Fundacja Jacka Maziarskiego jest realizatorem dwóch edycji szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej przygotowanych w ramach projektu pt. „Akademia Wspólnoty. Edukacja ekonomiczna liderów społeczności lokalnych”.

Szkolenia są dedykowane osobom w wieku do 35 lat, aktywnym w swoich środowiskach lokalnych i organizacjach społecznych, chcącym świadomie uczestniczyć w życiu publicznym. Pięciomiesięczne szkolenia podzielone zostały na następujące bloki tematyczne: gospodarka finansowa samorządu, modele rozwoju regionalnego, tworzenie budżetu samorządu, uchwalanie budżetu i rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz kształcenie umiejętności menedżerskich. Zajęcia odbędą się w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu w okresie od września br. do czerwca 2018 r. W procesie rekrutacji uwzględniono preferencję dla kandydatów z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast poniżej 20 tys. mieszkańców.

Więcej informacji na temat szkoleń będzie można znaleźć na stronie fundacji http://jacekmaziarski.org/.