Pokaż/Ukryj opcje strony

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

„Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy" to hasło XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Olimpiada ma na celu edukację ekonomiczną młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Należy do najbardziej popularnych konkursów wiedzy w kraju i zajmuje jedno z najwyższych miejsc wśród olimpiad przedmiotowych pod względem liczby uczestników w Polsce. Od kilku lat corocznie bierze w niej udział około 12 000 młodych ludzi rywalizujących o trzydzieści tytułów laureata i siedemdziesiąt tytułów finalisty. Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny, a jej zakres tematyczny obejmuje szereg przedmiotów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych zarówno ogólnokształcących, jak i zawodowych. Jej program skorelowany jest z podstawą programową następujących przedmiotów: podstawy ekonomii, podstawy przedsiębiorczości, statystyka, zasady rachunkowości, marketing, elementy prawa gospodarczego, ekonomika przedsiębiorstw, finanse i bankowość oraz analiza ekonomiczna.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej składa się z trzech etapów:

 • zawody szkolne (4 listopada 2015 r.)
 • zawody okręgowe (8 stycznia 2016 r.)
 • zawody centralne (2 i 3 kwietnia 2016 r.)

Olimpiada to szansa dla ucznia na zdobycie indeksu na studia, stypendium naukowego, zwolnienie z egzaminu zawodowego, otrzymanie nagród pieniężnych, czy cennych nagród rzeczowych.

Wśród mecenasów i partnerów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znajdują się m.in.:

 • Wicepremier, Minister Gospodarki,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Mennica Polska SA,
 • GUS - Centrum Badań i Edukacji Statystycznej,
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • C.H. Beck Sp. z o.o.,
 • Format Biuro Informatyki Stosowanej,
 • Fundacja PKO Banku Polskiego,
 • Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA,
 • Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://owe.pte.pl/