Pokaż/Ukryj opcje strony

Bank w naszej codzienności

Projekt został wybrany w ramach „Konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych". Wykonawcą projektu jest Gmina Miasto Rzeszów.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości i odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym, korzystaniu z usług finansowych, przez 117 uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

Projekt zakłada zaktywizowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie zdobywania wiedzy ekonomicznej w sposób praktyczny poprzez udział w warsztatach, zajęciach dodatkowych, wykorzystanie opracowanych kart pracy i gier edukacyjnych.

Projekt potrwa do 31 grudnia 2016 r.