Pokaż/Ukryj opcje strony

Unia Gospodarcza i Walutowa

Scenariusz lekcji dotyczący wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty. Uczniowie dowiadują się, w jaki sposób przyjęcie euro przez państwa UGW pogłębiło proces integracji gospodarczej oraz zlikwidowało bariery we wzajemnym handlu, wynikające z posługiwania się różnymi walutami narodowymi. Uczniowie analizują teksty źródłowe, zapoznają się również z aktualnymi krajami strefy euro.

 

Lista załączników