Pokaż/Ukryj opcje strony

Historia banknotów

Artykuły i publikacje prezentujące historię pieniądza papierowego na Świecie i w Polsce.

 • Tęczowy świat na banknotach 15.01.2009

  Wiedza > Numizmatyka > Historia banknotów

  Pierwszymi zabezpieczeniami papieru, jakie pojawiły się na świecie, były znaki wodne tzw. filigrany. Określano je tak z powodu ich delikatnej konstrukcji. Warsztaty i młyny papiernicze znakowały w ten sposób produkowane przez siebie papiery.

 • Królowa Elżbieta II na banknotach 15.01.2009

  Wiedza > Numizmatyka > Historia banknotów

  Pierwsze pieniądze w postaci monet opatrywano symbolami odnoszącymi się do dóbr naturalnych (kwiaty, owoce) lub do wizerunków znakomitych bóstw (Atena, Artemida) czy też symboli (np. pszczoła reprezentująca kapłanki Artemidy z Efezu). Symbolem Rzymu przez około 500 lat była wilczyca z bliźniętami (według legendy wilczyca karmiła Romulusa i Remusa), a nieco później bogini Roma w hełmie frygijskim.

 • Wizerunki ptaków na banknotach 15.01.2009

  Wiedza > Numizmatyka > Historia banknotów

  Już na starożytnych monetach greckich widniały wizerunki ptaków i zwierząt. W większości były to wizerunki orła, gołębia i sowy, a także byka, konia, krowy i lwa.

 • Znaki pieniężne Generalnej Guberni 16.06.2008

  Wiedza > Numizmatyka > Historia banknotów

  Podpisany przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Związku Radzieckiego pakt Ribbentrop-Mołotow o nieagresji z dnia 23 sierpnia 1939 r., nie został odebrany przez polską dyplomację jako śmiertelne zagrożenie. To co mogło budzić strach Polaków zawierał bowiem tajny protokół, mówiący o podziale terytorialnym Polski pomiędzy totalitarnych sąsiadów.

 • Historia banknotów w Polsce 11.10.2006

  Wiedza > Numizmatyka > Historia banknotów

  Początki polskich banknotów przypadają na czasy Powstania Kościuszkowskiego w 1794 roku. Pod wpływem ówczesnych doświadczeń amerykańskich i francuskich Tadeusz Kościuszko zdecydował się na takie właśnie finansowanie wysiłku zbrojnego. Banknoty kościuszkowskie nominowane były w złotych polskich. Po raz drugi banknoty pojawiły się w dziejach naszego kraju w okresie Księstwa Warszawskiego. W 1810 roku wprowadzono do obiegu banknoty o nominałach 1, 2 i 5 talarów.

 • Historia banknotów na Świecie 11.10.2006

  Wiedza > Numizmatyka > Historia banknotów

  Banknoty, czyli pieniądze papierowe, po raz pierwszy pojawiły się w Chinach w X wieku. Były wymienialne na kruszec, a ich ważność była ograniczona do 3 lat. W XII wieku doszło w Chinach do wielkiej inflacji. W 1377 roku przeprowadzono tam reformę walutową, wprowadzając "cenny banknot Wielkich Mingów". Miał on tylko jeden nominał i zapewnił Chinom stabilność walutową na następne dwa stulecia. Doświadczenia chińskie w dziedzinie emisji pieniądza papierowego były znane w Europie, m. in. dzięki książce Marco Polo, ale traktowano je jako mała znaczącą ciekawostkę.

 • Banknoty polskie po II Wojnie Światowej 21.09.2006

  Wiedza > Numizmatyka > Historia banknotów

  Kończąca się II wojna światowa wymuszała wprowadzenie nowych uregulowań  w sferze finansowej. Na opuszczanych przez Niemcy i zajmowanych przez wojska radzieckie terenach była pilna potrzeba uregulowania stosunków pieniężnych. Przede wszystkim ujednolicenia obiegu pieniężnego składającego się z kilku odrębnych systemów i jednostek, m.in. marek niemieckich, marek Banku Emisyjnego i rubli radzieckich.

 • Historia walut - w skrócie II 21.09.2006

  Wiedza > Numizmatyka > Historia banknotów

  Większość z istniejących państw na świecie posiada swój własny pieniądz, swoją walutę, własne znaki pieniężne. Pieniądz wykorzystywany jest jako środek rozliczeniowy do regulowania płatności w danym kraju jak również ma zastosowanie przy rozliczeniu transakcji międzynarodowych. Poza tym pieniądz to miernik wartość.