Pokaż/Ukryj opcje strony

Na początek

 • Ekonomia na tle innych nauk 30.04.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Wszystkie nauki są do pewnego stopnia podobne – łączy je chociażby obiektywizm i skrupulatność. Zarazem każdą cechują odmienności metodologiczne. Tradycyjnie wyróżnia się nauki dedukcyjne i empiryczne. Do pierwszych należy przede wszystkim matematyka i logika, a charakteryzują się tym, że można je uprawiać, nie odchodząc od biurka, korzystając jedynie z komputera albo kartki papieru i długopisu.

 • Prawa w ekonomii 27.04.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Odkrycie prawa przyrody zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii dokonań naukowych. Badacz, któremu się to uda, może liczyć, że jego nazwisko przejdzie do historii. Tak się stało w przypadku trzech zasad dynamiki Newtona, prawa dziedziczenia Mendla czy praw Kirchoffa dotyczących przepływu prądu elektrycznego.

 • Pokusa nadużycia 23.04.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Czasem widzimy drogi samochód prowadzony w bardzo ryzykowny sposób. Nawet gdy kierowca nie naraża życia, czy nie obawia się zniszczenia auta w wypadku? Jeśli jego pojazd jest ubezpieczony, takie brawurowe zachowanie wyjaśnia zjawisko pokusy nadużycia.

 • Asymetria informacji 20.04.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Niemal wszystkie decyzje, które człowiek podejmuje w życiu, od choćby tak prostych, jak codzienne zakupy, po złożone, takie jak kontrakty międzynarodowe, opierają się na niepełnej informacji. Nawet nabywając chleb, nie mamy absolutnej pewności, czy jest właściwie wypieczony i czy będzie miał taki sam smak, jak bochenek kupiony wczoraj. Szczególny rodzaj niepełnej informacji występuje w okolicznościach, gdy jedna strona transakcji jest lepiej poinformowana niż druga – to tzw. asymetria informacji.

 • Efekty zewnętrzne 09.04.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Efekty zewnętrzne to uboczne koszty albo korzyści wynikające z działania podmiotu gospodarczego, które są przenoszone na innych ludzi, niezależne od ich woli.

 • Krytyka teorii dóbr publicznych 07.04.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Historycznie rolą państwa w gospodarce było dostarczanie dóbr, które od pewnego czasu ekonomiści określają jako publiczne. W 1954 roku Paul Samuelson stworzył model mający uzasadniać państwową produkcję dóbr publicznych na gruncie nowej ekonomii dobrobytu. Wykazywał w nim, że strata dóbr prywatnych, jaką ponosimy w wyniku opodatkowania, jest nam rekompensowana z nadwyżką poprzez usługi i dobra, których nie moglibyśmy dostać w ogóle, gdyby nie produkcja nienastawionego na zysk państwa. Model ten, choć powszechnie przyjęty w podręcznikach, dość szybko spotkał się z krytyką.

 • Teoria dóbr publicznych 02.04.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Teoria dóbr publicznych powstała celem uzasadnienia, dlaczego państwo dostarcza pewne typy dóbr. Jako pierwszy problem ten sformułował Paul Samuelson. W swoich artykułach zwrócił uwagę na to, że istnieją dobra, które raz wyprodukowane dają konsumentom ten sam poziom satysfakcji niezależnie od liczby korzystających.

 • Pośrednictwo kapitałowe 31.03.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Nic nie stoi na przeszkodzie, by zgromadzone środki ulokować bezpośrednio w rokującym projekcie. Modelowym przykładem jest założenie firmy, której kapitał mają stanowić wyłącznie własne oszczędności. Jednak tego typu sytuacje występują stosunkowo rzadko i inwestycje bez pośredników na pewno się do nich nie ograniczają.

 • Konsumpcja a oszczędzanie 29.03.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Między konsumpcją a oszczędnościami zachodzi wymienność. Uczestnicy rynku, rozporządzając swoimi dochodami, dają gospodarce sygnały, czy trzeba produkować więcej dóbr inwestycyjnych, by umożliwić większą konsumpcję w przyszłości, czy też zmniejszyć ich produkcję, a uwolnione zasoby zużyć do zaspokojenia bardziej bieżących potrzeb.

 • Rozmaitość a konflikty 26.03.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Historia dostarcza wielu przykładów nieudanych prób ucieczki metodami politycznymi od różnorodności rozumianej jako niejednorodność. Wszystkie podejmowano w oparciu o jakąś ideę, która rozwiązań problemu niedostatku szukała nie w faktycznych źródłach biedy, lecz raczej w samych różnicach między ludźmi (talentach, wyglądzie etc.).